Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Forum

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Artykuły
Sklep

Hiperlipidemia, insulina i omega3 – artykuł dla ambitnych

Hiperlipidemia, insulina i omega3 – artykuł dla ambitnych
Hiperilpidemia jest czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu chorób układu krążenia takich jak miażdżyca. Od wielu lat trwają nieustanne badania mające na celu ustalenie mechanizmów odpowiedzialnych za zaburzenia gospodarki lipidowej, a także odkrycie metod profilaktyki i ich leczenia. Źródłem cholesterolu i triacylogliceroli jest pożywienie oraz endogenna synteza. Procesy lipogenezy i cholesterologenezy zachodzące w ustroju regulowane są przez aktywność określonych genów. Ważnymi czynnikami wpływającymi na ekspresję genów aktywujących enzymy lipogenetyczne takie jak reduktaza HMG-CoA czy ACC (karboksylaza acetylo-CoA) i FAS (syntazy kwasów tłuszczowych), są czynniki żywieniowe, aktywność fizyczna oraz regulacja hormonalna.

Wysokokaloryczna, wysokowęglowodanowa dieta połączona z niewielką aktywnością fizyczną przyczynia się do podwyższenia poziomu cholesterolu i triacylogliceroli we krwi, analogicznie też diety niskokaloryczne i wysoka aktywność ruchowa sprzyjają obniżeniu poziomu lipidów.

Jak wspomniałem proces lipogenezy i cholesterologenezy regulowany jest także przez aktywność hormonów , należą do nich: insulina, hormony tarczycy (działanie nasilające); glukagon i katecholaminy (działanie hamujące). Szczególną rolę pełnią także wewnątrzkomórkowe czynniki transkrypcyjne takie jak SREBP (Sterol regulatory element-binding protein), wywierające bezpośredni wpływ na aktywność genów odpowiedzialnych za metabolizm lipidów. Aktywność SREBP zależna jest od wewnątrzkomórkowego poziomu cholesterolu, ale również – od relacji insulina-glukagon. Wywoływanie hiperinsulinemii poprzez spożywanie obfitych, wysokowęglowodanowych posiłków przyczynia się do nasilenia procesów lipogenezy i cholesterologenezy poprzez inicjację ekspresji genów SREPB-1. Glukagon natomiast ekspresję tą hamuje.

Jak się jednak okazuje niektóre składniki żywności mogą oddziaływać zdecydowanie korzystnie na gospodarkę lipidową. Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe z rodziny omega3 (EPA i DHA), modyfikują wpływ insuliny na proces lipogenezy i cholesterologenezy poprzez zahamowanie aktywności SREBP-1. Kwasy eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy (DHA), zmniejszają także wpływ insuliny na aktywność enzymów karboksylazy acetylo-CoA i syntazy kwasów tłuszczowych zaangażowanych w lipo- i cholesterologenezę. Tym samym wpływ omega3 na gospodarkę lipidową może mieć nie tylko charakter profilaktyczny, ale również leczniczy, co może mieć szczególne znaczenie w przypadku osób z otyłością bądź cukrzycą i innymi schorzeń przebiegających z zaburzeniami gospodarki insulinowej.

N-3 Polyunsaturated Fatty Acids Suppress Insulin-induced SREBP-1c Transcription via Reduced Trans-activating Capacity of LXRα. George Howell, III, Xiong Deng, Chandrahassa Yellaturu,Edwards A. Park, Henry G. Wilcox, Rajendra Raghow, and Marshall B. Elam