Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Forum

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Artykuły
Sklep

Dieta w zespole metabolicznym

Dieta w zespole metabolicznym
Zespół metaboliczny, zwany także zespołem Raevena, stanowi istotny problem epidemiologiczny i kliniczny naszych czasów. Jest to zbiór specyficznych zaburzeń medycznych, które zwiększają wyraźnie ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 i chorób układu krążenia. Do czynników, które o nim decydują należą: otyłość brzuszna (obwód przekraczający 80cm u kobiet i 94cm u mężczyzn), podwyższony poziom triacylogliceroli ( pow. 150mg/dl) i obniżony – lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL < 50mg/dl u kobiet i 40mg/dl u mężczyzn), a także podwyższone ciśnienie tętnicze krwi (pow.130/85 mm Hg) i podwyższony poziom glukozy na czczo (pow. 10mg/dl).

Żywieniowe strategie zalecane w zespole metabolicznym polegają między innymi na ograniczeniu spożycia tłuszczu- zwłaszcza kwasów tłuszczowych nasyconych, a także na utrzymaniu spożycia węglowodanów na poziomie 50 – 60% kaloryczności jadłospisu. Oczywiście zaleceń żywieniowych jest znacznie więcej, skupić chciałbym się jednak na tych wymienionych powyżej, ponieważ pojawiają się ostatnio badania i publikacje naukowe, które kwestionują ich zasadność.

Badania przeprowadzone przez naukowców z Zakładu Kinezjologii Uniwersytet Connecticut (Volek i wsp.) wykazały, że niskokaloryczna dieta o obniżonej ilości węglowodanów jest korzystniejsza dla osób z zespołem metabolicznym niż niskokaloryczna dieta o obniżonej ilości tłuszczu. W dwunastotygodniowym badaniu wzięło udział czterdzieści osób z dyslipidemią aterogenną*, z czego jedna połowa została przydzielona do diety „niskowęglowodanowej” (12% węglowodanów, 59% tłuszczu, 28% białka), druga do diety „niskotłuszczowej” (56% węglowodanów,24% tłuszczu 20% białka). Wartość energetyczna obu diet była taka sama i wynosiła 1500kcal na dobę.

W grupie diety niskowęglowodanowej po dwunastu tygodniach zaobserwowano obniżenie poziomu glukozy we krwi na czczo o 12%, obniżenie poziomu insuliny o 50%, triacylogliceroli o 50% i utratę masy ciała o 10%. Poprawiła się także relacja cholesterolu całkowitego do HDL, poziom tzw. dobrego cholesterolu podniósł się o 13%. W grupie diety niskotłuszczowej natomiast poziom glukozy na czczo spadł jedynie o 2%, insuliny o 18%, a triacylogliceroli obniżył się jedynie o niecałe 20%. Masa ciała zmniejszyła się o 5%.

Na podstawie w/w danych stwierdzić można, że diety ograniczające spożycie węglowodanów mogą stanowić korzystną opcję żywieniową dla osób z zespołem metabolicznym. Warte podkreślenia jest, że w w/w badaniu dieta niskowęglowodanowa charakteryzowała się trzykrotnie większym udziałem kwasów tłuszczowych nasyconych i dwukrotnie niższym udziałem błonnika , a także czterokrotnie wyższą podażą cholesterolu niż dieta niskotłuszczowa.

*Dyslipidemia aterogenna charakteryzuje się po0dwyższonym poziomem triacylogliceroli we krwi, niskim poziomem tzw. dobrego cholesterolu i podwyższeniem poziomu złego cholesterolu. Występuje m.in. w zespole metabolicznym.

Carbohydrate restriction has a more favorable impact on the metabolic syndrome than a low fat diet. Volek JS, Phinney SD, Forsythe CE, Quann EE, Wood RJ, Puglisi MJ, Kraemer WJ, Bibus DM, Fernandez ML, Feinman RD.