Czy czosnek obniża ciśnienie krwi?

Długo utrzymywane zbyt wysokie ciśnienie krwi niszczy nerki oraz serce. Nerki mają wpływ na gospodarkę wodną, regulują objętość płynu pozakomórkowego i osmolarności, stężenia elektrolitów płynu pozakomórkowego, gospodarkę kwasowo-zasadową, ciśnienie krwi (układ renina-angiotensyna-aldosteron, wydalanie sodu i wody), regulują ilość substancji mineralnych (wydalanych i zatrzymywanych). [2]

Bez nerek nie da się funkcjonować, a bardzo często ich przeszczep nie rozwiązuje problemu. To samo dotyczy serca, typowy dla sportowców jest przerost lewej komory, bradykardia i pogrubienie ścian serca, jednak nadciśnienie wywiera silniejszy, niszczący wpływ na budowę i funkcje serca.

W badaniach Karin Ried i wsp. [1] 50 pacjentom podawano 960 mg ekstraktu czosnku (2.4 mg S-allylcysteiny) lub placebo. Eksperyment trwał 12 tygodni. Mierzono skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi po 4, 8 i 12 tygodniach.

U pacjentów z leczonym, lecz niekontrolowanym nadciśnieniem (u których ciśnienie krwi skurczowe było  ≥ 140 mm Hg, wyjściowo) stwierdzono wpływ podawania czosnku. W grupie która otrzymywała 960 mg ekstraktu było ono niższe średnio o 10.2 ± 4.3 mm Hg, po 12 tygodniach kuracji. Zmiany ciśnienia krwi u pacjentów mających wyjściowo ciśnienie krwi skurczowe mniejsze niż 140 mm Hg nie było znaczące (gdy porównano grupę czosnku i placebo). Terapia ekstraktem czosnku była dobrze tolerowana (92%). Szczegółowa ocena danych [3] wykazała, iż w 7 na 8 meta analiz badań odnotowano spadek ciśnienia krwi skurczowego, z kolei w 6 z 8 meta analiz odnotowano spadek rozkurczowego ciśnienia krwi po kuracji czosnkiem.

Czy czosnek może zastąpić leki pierwszego rzutu stosowane w nadciśnieniu (np. inhibitory ACE w cukrzycy typu 1, sartany w cukrzycy typu 2, a w przewlekłej chorobie nerek [...] leki blokujące układ renina-angiotensyna-aldosteron)? [4] Tego nikt nie stwierdził, na pewno warto wypróbować czosnek przy problemach z ciśnieniem krwi.

 

 

Źródła: 1.Karin Rie “Aged garlic extract lowers blood pressure in patients with treated but uncontrolled hypertension: A randomised controlled trial” https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378512210002276 2. https://podyplomie.pl/wiedza/wielka-interna/1130,budowa-i-czynnosc-nerek 3. Lukas Schwingshackl “An umbrella review of garlic intake and risk of cardiovascular disease”  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711315003359 4.Jolanta Małyszko „Nadciśnienie tętnicze a nerki” https://podyplomie.pl/wiedza/wielka-interna/1197,nadcisnienie-tetnicze-a-nerki