Pół  szklanki zielonej herbaty dziennie wydłuży życie. Badanie naukowe

EGCG to najważniejsze substancja bioaktywna w zielonej herbacie. Naukowiec z University of Illionois w Urbana-Champaign przeprowadził badanie na starzejących się myszach, które wykazało, że regularne picie zielonej herbaty przedłuża życie.

Badanie

Myszy podzielono na 3 grupy:

  • grupa pierwsza otrzymywała standardową paszę,
  • grupa druga miała dodane do paszy niewielkie ilości EGCG [Lo-EGCG],
  • grupa trzecia otrzymywała paszę z 40 razy większą ilością EGCG, niż grupa druga [Hi-EGCG].

Badanie trwało 9 tygodni. Gdyby dawkę przeliczyć proporcjonalnie dla człowieka, wynosiłaby ok. 80-90 mg na dobę - jest to ilość znajdująca się w połowie szklanki zielonej herbaty.

Wyniki

W grupie kontrolnej po 2 miesiącach żyło 55% myszy. W grupie Lo-EGCG i Hi-EGCG było to odpowiednio 72 i 91%. To bardzo duża różnica.

Wnioski

Eksperyment na starzejących się myszach wykazał, że ilość EGCG ma znaczenie i wpływa na długość życia. Jest to temat, który wymaga głębszych badań, także na organizmach ludzkich. Niemniej jednak jest to kolejny pozytywny aspekt picia zielonej herbaty.

Źródła: http://dx.doi.org/10.1139/apnm-2016-0530