Czy chłodzenie przed triatlonem coś daje? Badania naukowe

Naukowcy sprawdzali, czy obniżenie temperatury ciała przed symulowanym, częściowym triatlonem (duatlon: 15 minut w wodzie, 45 minut na rowerze) wpłynie na tolerancję wysiłku przy temperaturze 26,6 stopni C i przy 60% wilgotności względnej. 6 wytrenowanych triatlonistów (28 ± 2 lata, 8,2 ± 1,7% tkanki tłuszczowej) ukończyło 2 losowe próby w odstępie 1 tygodnia.

Wstępne chłodzenie (PC) polegało na obniżeniu temperatury ciała o 0,5°C w wodzie przed pływaniem. Próba kontrolna (CON) była identyczna, z tym, że nie przeprowadzono wstępnego chłodzenia. Podczas wszystkich testów temperatura wody i otoczenia były utrzymywane odpowiednio na poziomie 25,6°C i 26,6°C przy 60% wilgotności względnej.

Wyniki:

  • nie stwierdzono różnic w tętnie, pochłanianiu tlenu, oceną postrzeganego wysiłku (RPE), odczuciach cieplnych (TS) lub ilości wydzielanego potu pomiędzy próbami,
  • saldo wymiany ciepła w trakcie pływania było ujemne zarówno po schładzaniu (-92 ± 6 W x m2), jak i w grupie kontrolnej (-66 ± 9 W x m2),
  • większa akumulację ciepła w trakcie jazdy na rowerze odnotowano w grupie schładzania (109 ± 6 W x m2), niż w grupie kontrolnej (79  ± 4 W x m2).
  • Dla wzrostu temperatury ciała o 1°C konieczne jest zakumulowanie 245-300 kJ ciepła (Clark J. A. i in. 1980; Smolander 1987). Odpowiada to strumieniowi ciepła o stałym (w ciągu 1 godziny) natężeniu około 45 W x m2.

Wniosek

Schładzanie przed treningiem pływackim nie daje zysków, a wręcz jest szkodliwe. Najpierw zawodnicy tracili więcej energii w wodzie, w porównaniu do próby kontrolnej. Później akumulowali o wiele więcej ciepła, co mogłoby mieć znaczenie przy długotrwałym wysiłku. 

Źródła: Bolster DR1, Trappe SW, Short KR, Scheffield-Moore M, Parcell AC, Schulze KM, Costill DL. “Effects of precooling on thermoregulation during subsequent exercise”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10063814, Krzysztof Błażejczyk “Wymiana ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem w różnych warunkach środowiska geograficznego” http://rcin.org.pl/Content/694/Wa51_5228_r1993-nr159_Prace-Geogr.pdf