Indywidualny plan

Dietetyczny

Indywidualny plan

Treningowy

Indywidualny plan

Dieta + Trening

Opieka dietetyka i trenera Już od

Plan dieta + trening 29,99 zł/mies.

Opieka dietetyka Już od

Plan dietetyczny 26,66 zł/mies.

Opieka trenera Już od

Plan treningowy 23,33 zł/mies.

Plany dieta i trening
{{$parent.show_arts ? 'Artykuły' : 'Baza wiedzy'}}
Sklep

Badania naukowe potwierdzają: Trening aerobowy dobry dla serca!

Badania naukowe potwierdzają: Trening aerobowy dobry dla serca!
W przeciwieństwie do stanu badań dotyczących młodszych sportowców, istnieje stosunkowo mniej danych dotyczącej struktury i funkcji serca u trenujących osób w starszym wieku.

Alexander J. Beaumont i wsp. [1] przeprowadzili przegląd systematyczny, meta-analizę i meta-regresję kontrolowanych badań echokardiograficznych, porównujących strukturę i funkcję lewej komory (LV) u starszych sportowców (> 45 lat) trenujących aerobowo, z dobraną wiekiem, nietrenującą grupą kontrolną.

Wyniki

Ogółem uwzględniono 32 badania (644 sportowców; 582 osoby z grupy kontrolnej).

 Sportowcy charakteryzowali się:

  • większym wymiarem końcoworozkurczowym lewej komory (LVEDD, left ventricular end-diastolic diameter); 3,65 mm
  • większą grubością przegrody międzykomorowej (1,23 mm); (ang. interventricular septal thickness)
  • większą grubością tylnej ściany (1,20 mm)
  • większą masą lewej komory (72 g)
  • większą objętością wyrzutową.

Wnioski

Trenujący aerobowo starsi mężczyźni mają większe wymiary serca, a przy tym ich serca funkcjonują lepiej, w porównaniu do grupy kontrolnej (w tym samym wieku, nietrenującej). Trening jest ważnym elementem profilaktyki sercowo-naczyniowej, szczególnie dla starzejących się mężczyzn.

Referencje:

Alexander J. Beaumont, Fergal M. Grace, Joanna C. Richards, Amy K. Campbell, Nicholas F. Sculthorpe “Aerobic Training Protects Cardiac Function During Advancing Age: A Meta‑Analysis of Four Decades of Controlled Studies” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6513799/

Treści prezentowane na naszej stronie mają charakter edukacyjny i informacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby były one merytorycznie poprawne. Pamiętaj jednak, że nie zastąpią one indywidualnej konsultacji ze specjalistą, która jest dostosowana do Twojej konkretnej sytuacji.