Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Forum

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Artykuły
Sklep

Badania naukowe potwierdzają: Trening aerobowy dobry dla serca!

Badania naukowe potwierdzają: Trening aerobowy dobry dla serca!
W przeciwieństwie do stanu badań dotyczących młodszych sportowców, istnieje stosunkowo mniej danych dotyczącej struktury i funkcji serca u trenujących osób w starszym wieku.

Alexander J. Beaumont i wsp. [1] przeprowadzili przegląd systematyczny, meta-analizę i meta-regresję kontrolowanych badań echokardiograficznych, porównujących strukturę i funkcję lewej komory (LV) u starszych sportowców (> 45 lat) trenujących aerobowo, z dobraną wiekiem, nietrenującą grupą kontrolną.

Wyniki

Ogółem uwzględniono 32 badania (644 sportowców; 582 osoby z grupy kontrolnej).

 Sportowcy charakteryzowali się:

  • większym wymiarem końcoworozkurczowym lewej komory (LVEDD, left ventricular end-diastolic diameter); 3,65 mm
  • większą grubością przegrody międzykomorowej (1,23 mm); (ang. interventricular septal thickness)
  • większą grubością tylnej ściany (1,20 mm)
  • większą masą lewej komory (72 g)
  • większą objętością wyrzutową.

Wnioski

Trenujący aerobowo starsi mężczyźni mają większe wymiary serca, a przy tym ich serca funkcjonują lepiej, w porównaniu do grupy kontrolnej (w tym samym wieku, nietrenującej). Trening jest ważnym elementem profilaktyki sercowo-naczyniowej, szczególnie dla starzejących się mężczyzn.

Referencje:

Alexander J. Beaumont, Fergal M. Grace, Joanna C. Richards, Amy K. Campbell, Nicholas F. Sculthorpe “Aerobic Training Protects Cardiac Function During Advancing Age: A Meta‑Analysis of Four Decades of Controlled Studies” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6513799/

W artykule mówimy o: Zdrowie Trening