Owoce i warzywa a sprawa pestycydów

W ostatnim czasie, na rozmaitych forach, blogach i portalach coraz częściej można spotkać się z przestrogami, by uważać na owoce i warzywa, gdyż rzekomo są one mocna nafaszerowane pestycydami. Powstają nawet specjalne rankingi, „czarne listy” najbardziej skażonych owoców i warzyw oraz przemawiające do wyobraźni opisy negatywnych skutków beztroskiego objadania się winogronami, sałatami, truskawkami i innymi źródłami pestycydów. Warto się jednak zastanowić, czy tego typu informacje mają rzetelne uzasadnienie, czy też może są kolejnym sposobem na to by wzbudzić w nas strach i znowuż wywołać dezorientację w kwestii tego co jest „zdrowe” a co „nie”.

Przeczytaj koniecznie:

Light, Bio, Activ, Eco -uważnie czytaj etykiety!!!

Czym są pestycydy?

Pestycydami nazywane są wszystkie związki chemiczne, używane w celu ochrony upraw roślinnych przed szkodnikami różnego typu. Ze względu na zwalczane organizmy można je podzielić na:

 • insektycydy – czyli środki zwalczające owady,
 • herbicydy – związki zwalczające rośliny,
 • fungicydy – substancje zwalczające grzyby,
 • fumiganty – związki stosowane w formie gazów, służące do niszczenia organizmów w glebach, ziarnie, pomieszczeniach.

Światowe roczne zużycie pestycydów wynosi około 2 300 000 ton (w tym herbicydów - 860 000 ton, a insektycydów 560 000 ton). W naszym kraju ich roczne zużycie przekraczać może 22 500 ton! Te liczby robią wrażenie, zwłaszcza jak weźmiemy pod uwagę kwestie związane z udokumentowanymi konsekwencjami zdrowotnymi nadmiernej ekspozycji na działanie pestycydów ludzkiego organizmu.

Skutki zdrowotne

Pestycydy bez stanowią coś w rodzaju broni obusiecznej. Z jednej strony są toksyczne dla szkodników wszelkiego typu atakujących uprawy roślin jadalnych, z drugiej strony jednak ich metabolity obecne w pokarmach, które jadamy oddziałują niekorzystnie również na ludzki organizm. Ewentualne skutki zdrowotne uzależnione są oczywiście od aspektów takich jak:

 • rodzaj substancji z jakimi mamy kontakt,
 • dawka substancji szkodliwych,
 • indywidualna zdolność do radzenia  sobie z zanieczyszczeniami.

Bez wątpienia jednak istnieje wiele dowodów wskazujących, że pestycydy są po prostu szkodliwe dla naszego zdrowia. Do potencjalnych zagrożeń związanych z ich obecnością w żywności zalicza się m.in.:

 • zaburzenia parametrów rozrodczych (w tym obniżenie płodności),
 • działanie teratogenne,
 • zaburzenia wydzielania hormonów;     
 • działanie rakotwórcze (wzrost ryzyka rozwoju nowotworów wątroby, trzustki, piersi; białaczki).

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że pestycydy wykazują zdolność do kumulowania się w naszych tkankach i narządach nawet przez okres dziesięciu lat!