Nawyki żywieniowe a długość życia. Badania naukowe

Naukowcy sprawdzali, czy istnieje związek pomiędzy stylem życia, nawykami żywieniowymi a umieralnością wśród najstarszych osób w chińskiej populacji. Ustalili związek między nawykami żywieniowymi, czynnikami stylu życia i umieralnością u osób mających więcej, niż 80 lat, korzystając z danych pochodzących z chińskiego badania CLHLS. W 1998/99 w ankiecie podstawowej wzięło udział 8959 uczestników w wieku 80 lat i starszych.

Kontynuowano badania ankietowe co dwa do trzech lat do 2011 r. Zwyczaje żywieniowe oceniano na podstawie wywiadu osobistego. Zgony zostały stwierdzone od członków rodziny w trakcie obserwacji. Regresję Coxa i Laplace'a zastosowano do oceny związku między nawykami żywieniowymi, czynnikami stylu życia i ryzykiem śmiertelności.

Wyniki:

  • odnotowano 6626 zgonów podczas 31 926 osobolat obserwacji,
  • rodzaj podstawowej żywności (ryż lub pszenica) nie był związany ze śmiertelnością,
  • dzienne spożycie owoców i warzyw było skorelowane z dłuższym życiem i zmniejszało ryzyko śmierci (przy regularnym spożywaniu owoców ryzyko było mniejsze o 15%, a warzyw odpowiednio o 26%),
  • odnotowano związek między spożyciem konserwowanych solą warzyw a ryzykiem śmierci (10% wzrost ryzyka),
  • stwierdzono także, iż podejmowanie aktywności fizycznej jest korzystne dla zapobiegania przedwczesnej śmierci,
  • palenie skracało życie i zwiększało ryzyko,
  • wysoka częstotliwość spożywania żywności bogatej w białko, w tym ryb, fasoli i jaj, wiązała się ze zwiększoną śmiertelnością,
  • wysoka podaż sodu znacząco zwiększała śmiertelność (zapewne choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie, wpływ na nerki itd.).

 

Źródła: Zumin Shi,1,* Tuohong Zhang,2 Julie Byles,3 Sean Martin,1 Jodie C. Avery,1 and Anne W. Taylor1 “Food Habits, Lifestyle Factors and Mortality among Oldest Old Chinese: The Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey (CLHLS)”