Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Forum

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Artykuły
Sklep

Czynnik martwicy nowotworów – dieta czy trening? Co ważniejsze?

Czynnik martwicy nowotworów – dieta czy trening? Co ważniejsze?
W ostatnich latach okazało się, że o wiele większe znaczenie (niż myślano) ma występujący w organizmie stan zapalny. Ma duże znaczenie np. w cukrzycy, chorobach nerek, zapaleniu wątroby, trzustki, chorobach naczyniowych, miażdżycy i wielu innych.

Markerami stanu zapalnego mogą być cytokiny prozapalne:

 •  interleukina 1 (Il-1),
 •  interleukina 6 (Il-6),
 •  interleukina 8 (Il-8).
 •  czynnik martwicy nowotworów (TNF alfa),
 • oraz białka ostrej fazy, takie jak: CRP, α1-antychymotrypsyna oraz surowiczy składnik amyloidu A, ceruloplazmina, składowe dopełniacza C3 i C4, α1-inhibitor proteinaz, α2-antyplazmina, C1-inaktywator).

Stan zapalny ma znaczenie nawet przy powstawaniu naczyń zasilających nowotwór w składniki odżywcze. Proces neowaskularyzacji nowotworu lub angiogenezy (powstawania nowych naczyń krwionośnych) jest stymulowany przez np.:

 • czynnik wzrostu śródbłonka naczyń – VEGF (ang. vascular endothelial growth factor),
 • IL-6 (cytokina prozapalna, wg niektórych danych również o niewielkim działaniu przeciwzapalnym),
 • TGF-α i β (transformujący czynnik wzrostu alfa i beta) - „W wielu pracach potwierdzono istotną rolę, jaką pełni TGF-beta w różnych chorobach, tj. osteoporozie, chorobie Alzheimera, nowotworach piersi, retinopatii cukrzycowej, zawale mięśnia sercowego czy schorzenia z autoagresji”,
 • TNF-α (czynnik martwicy nowotworów).
 • TNF-α to znany czynnik prozapalny wiązany np. z reumatoidalnym zapaleniem stawów, insulinoopornością, nowotworami czy cukrzycą. W normalnych warunkach kortyzol hamuje wytwarzanie prozapalnych czynników, takich jak TNF-α, IL-12 oraz interferon gamma, a sprzyja wytwarzaniu przeciwzapalnych: IL-4, IL-10 oraz transformującego czynnika wzrostu beta. Jednakże w sytuacji chronicznego stresu te zjawiska ulegają zaburzeniom!

Niedawno naukowcy sprawdzali, jaki wpływ na TNF-α będą miały dieta i trening. Wzięło w nich udział 20 osób o wskaźniku masy ciała 32,1±1,2 kg/m2 i i jeszcze jednym składniku zespołu metabolicznego. Spośród 20 osób 6 było mężczyznami, a 14 kobietami. Wszyscy pacjenci ukończyli 8-tygodniowy okres kontrolny, po którym następowała randomizacja.

Na kolejne 8 tygodni przydzielano ich do grup:

 • umiarkowanych ćwiczeń na rowerku (30 min, 3 x w tygodniu),
 • diety o niskiej zawartości tłuszczów nasyconych, wysokiej zawartości błonnika, niskim indeksie glikemicznym, bogatej w złożone węglowodany.

Wyniki:

 • dieta spowodowała niewielką redukcję wskaźnika masy ciała (3.0 ± 0.7%), chociaż odchudzanie nie było zamierzone,
 • trening zwiększył maksymalne pochłanianie tlenu o 12 ± 6%,
 • obie interwencje spowodowały zmniejszenie stężenia insuliny na czczo o około 20%,
 • dieta zredukowała ilość czynnika martwicy nowotworów w mięśniach szkieletowych o 54±10%, a efekt był niezależny od równoczesnej utraty masy ciała (odnotowano spadek o 2,8±0,7 kg),
 • ekspresja transportera glukozy (GLUT 4) nie uległa zmianie w grupie diety; w normalnych okolicznościach 90% całkowitej liczby transporterów znajduje się wewnątrz komórki, w błonie tylko 10%. Translokacja GLUT 4 na powierzchnię jest ogromnie ważna dla transportu glukozy,
 • w grupie treningu odnotowano wzrost ekspresji GLUT 4 o 105±37%.

Wnioski / interpretacja

Dane te wskazują, że metaboliczne korzyści wynikające ze stosowania diety mającej na celu zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego są związane ze spadkiem białka TNF-alfa w mięśniach szkieletowych. Wydaje się, że najlepszym sposobem jest połączenie diety i treningu, gdyż sama dieta nie miała wpływu na transport glukozy (ekspresję GLUT 4), a sam trening nie miał wpływu na stężenie TNF-alfa. Z innych badań wiemy, iż trening siłowy wywołuje korzystne adaptacje u diabetyków, gdyż zwiększyła się u nich o 40% gęstość receptora GLUT 4 (transportera glukozy do komórek np. mięśni), u osób zdrowych tylko o 13%. 

Wydaje się więc, iż same aeroby niekoniecznie będą wystarczające.

 

Źródła: Izabela Korczowska1, Paweł Hrycaj1, Jan K. Łącki „Białka ostrej fazy we współczesnej diagnostyce medycznej „ Czytelnia Medyczna » Postępy Nauk Medycznych » s2/2011  http://www.czytelniamedyczna.pl/4046,bialka-ostrej-fazy-we-wspolczesnej-diagnostyce-medycznej.html MARIA WANIC-KOSSOWSKA „STĘŻENIE W SUROWICY WYBRANYCH CYTOKIN PROZAPALNYCH I BIAŁEK OSTREJ FAZY A WYSTĘPOWANIE POWIKŁAŃ  SERCOWO-NACZYNIOWYCH U CHORYCH HEMODIALIZOWANYCH”  http://www.nowinylekarskie.ump.edu.pl/uploads/2012/6/605_6_81_2012.pdf Olga Stępień-Wyrobiec1, Antoni Hrycek2, Grzegorz Wyrobiec „Transformujący czynnik wzrostu beta (TGF-beta) – budowa, mechanizmy oddziaływania oraz jego rola w patogenezie tocznia rumieniowatego układowego” http://www.phmd.pl/fulltxt.php?ICID=874359 Ferrier KE1, Nestel P, Taylor A, Drew BG, Kingwell BA. „Diet but not aerobic exercise training reduces skeletal muscle TNF-alpha in overweight humans.”

W artykule mówimy o: Zdrowie Dietetyka i zdrowe odżywianie Trening