Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Forum

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Artykuły
Sklep

Przegląd informacji na temat antyoksydantów. Część II: witamina E

Przegląd informacji na temat antyoksydantów. Część II: witamina E
Witamina E należy do związków rozpuszczalnych w tłuszczach i podobnie jak wspomniana w pierwszej części artykułu witamina C posiada właściwości antyoksydacyjne. Związek ten, a w zasadzie grupa związków (w przyrodzie witamina E to mieszanina tokoferoli i tokotrienoli), wykazuje zdolność do wymiatania rodników nadtlenkowych oraz przerywania kaskady reakcji rodnikowej, która doprowadza do niepożądanej oksydacji lipidów.

Witamina E, poprzez eliminację rodników peroksylowych i zdolność do wygaszania tlenu singletowego, chroni błony komórkowe przed oksydacją. Jak więc widać jej rola biologiczna jest niezwykle doniosła.

Odpowiednia podaż witaminy E jest szczególnie ważna w przypadku wysokiego udziału w diecie NNKT – które podatne są na utlenianie. W jednym z badań już zwiększenie ich podaży o 15% przy obniżonym spożyciu witaminy E (poniżej 7mg na dobę) zaowocowało nasileniem uszkodzeń DNA wywołanych nadtlenkiem wodoru. Podaż tokoferolu w ilości 80mg na dobę procesy degeneracyjne skutecznie hamowała. Istnieje wiele innych badań naukowych, w których wykazano, że wyższe niż zalecane spożycie witaminy E (200 i 280mg na dobę przy RDA ustalonym na 10 – 15mg na dobę) zmniejszało wyraźnie ilość oksydacyjnych modyfikacji DNA.

Rozważając dodatkową suplementację warto pamiętać, iż zdecydowana większość preparatów dostępnych na rynku zawiera witaminę E w postaci alfa-tokoferolu. Tymczasem w przyrodzie – jak wspomniałem już wcześniej – witamina ta występuje w postaci 4 tokoferoli i 4 tokotrienoli, które również wykazują ciekawy potencjał biologiczny, często inny niż alfa-tokoferol. Mało tego, wysokie spożycie alfa-tokoferolu może doprowadzić do zubożenia tkanek w gamma-tokoferol, któremu w ostatnich latach poświęca się coraz więcej uwagi i który najprawdopodobniej posiada pewną przewagę nad formą tej witaminy obficie występującą w suplementach.

Na koniec chciałbym przypomnieć, że witamina E działając jako antyoksydant sama przechodzi w formę rodnikową, która może zostać „zregenerowana” do tokoferolu przy udziale witaminy C lub glutationu. Dlatego generalnie ważne jest by nie koncentrować się jedynie na spożyciu jednego przeciwutleniacza. Co istotne również, badania wykazują, że witamina E – podobnie jak witamina C, może w niektórych warunkach działać prooksydacyjnie . Przy udziale jonów metali przejściowych obecność witaminy E doprowadza do powstania rodnika wodorotlenowego. Dodatkowo sam rodnik tokoferolowy może wpływać destrukcyjnie na wielonienasycone kwasy tłuszczowe.

Witamina E podobnie jak witamina C jest niezbędnym składnikiem naszej diety i sprzymierzeńcem w walce z wolnymi rodnikami oraz innymi reaktywnymi formami tlenu, jednak nie powinna być postrzegana w sposób bezkrytyczny, w niektórych sytuacjach może bowiem potencjalnie zadziałać na naszą niekorzyść. Dlatego podejście zgodnie z którym więcej – oznacza lepiej może być po prostu zgubne.

Przeczytaj także 

Przegląd informacji na temat antyoksydantów. Część I: witamina C

Przegląd informacji na temat antyoksydantów. Część III: beta karoten i witamina A

Antioxidant supplementation decreases oxidative DNA damage in human lymphocytes.Duthie SJ, Ma A, Ross MA, Collins AR. Inhibition of oxidative DNA damage, 8-OHdG, and carbonyl contents in smokers treated with antioxidants (vitamin E, vitamin C, beta-carotene and red ginseng).Lee BM, Lee SK, Kim HS.Synergy between ascorbate and alpha-tocopherol on fibroblasts in culture.Chepda T, Cadau M, Lassabliere F, Reynaud E, Perier C, Frey J, Chamson A.gamma-tocopherol, the major form of vitamin E in the US diet, deserves more attention.Jiang Q, Christen S, Shigenaga MK, Ames BN.http://www.pharmacopeia.cn/