Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Forum

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Artykuły
Sklep

Nadwaga i otyłość w Polsce – jak poważny jest to problem?

Nadwaga i otyłość w Polsce – jak poważny jest to problem?
Problem z nadmierną masą ciała oraz nadmiernym otłuszczeniem sylwetki stanowi poważne wyzwanie dla publicznej służby zdrowia. Warto zwrócić na to uwagę zwłaszcza dlatego, że dietoterapia nie jest czymś powszechnie „lubianym” w środowiskach lekarskich i łatwo zauważyć, że zalecenia żywieniowe zazwyczaj nie są zbyt wyczerpujące. Rosną trendy raczej w poszukiwaniu operacyjnego zmniejszenia żołądka, aniżeli zmiany stylu życia i optymalizacji jego jakości.

Należy pamiętać, że problem otyłości nie dotyczy wyłącznie miażdżycy (zaburzeń lipidowych), czy cukrzycy (zaburzeń glukozowo-insulinowych). Spektrum konsekwencji otyłości dotyczy również nadciśnienia tętniczego, neurodegeneracji, procesów nowotworzenia, czy bezpłodności, a także zaburzeń nastroju. Warto na problem nadwagi i otyłości spojrzeć poza aspektami fizjologicznymi również od strony statystyk.

Statystyki

Według danych Eurostatu pochodzących z ostatniej dekady:

 • Nadwaga w Polsce dotyczy aż 49,1% kobiet i 65,2% mężczyzn, którzy to zajmują pozycję w niechlubnej pierwszej dziesiątce Europy; ze względu na duży odsetek mężczyzn z nadwagą kraj nasz stoi wysoko również w statystyce bez podziału na płeć (56,7%), przekraczając o około 10% wartości oszacowane dla Francji (45,4%), czy Włoch (44,7%).
 • Polscy 65 – 74-latkowie zajmują 9 pozycję w Europie, jeśli chodzi o największy odsetek ludzi z nadwagą, gdyż zbyt dużej masy ciała „dorobiło się” aż 73,7% osób z tej grupy; na 8 pozycji z kolei uplasowali się 45 – 54-latkowie z odsetkiem osób z nadmierną masą na poziomie 65,4%; na szczęście w grupie 15 – 24 lat omawiana wartość przekracza średnią Europy tylko o niecałe 2% i kształtuje się na poziomie 23,1% (Europa – 21,2%).
 • Około 16,7% Polaków może mieć otyłość, co stawia Polskę nieco ponad średnią Unii Europejskiej kształtującą się na poziomie 15,6%; cały czas jednak wypadamy nieźle na tle liderów, takich jak Malta (25,3%), czy Węgry (20,7%), lub Wielka Brytania (20,1%), która w okresie obserwacji przynależała jeszcze do wspólnoty; sporo dzieli Polskę również od Rumunii (9,1%), Włoch (10,7%), czy Norwegii (12,8%), zatem jest nad czym pracować.
 • Problem otyłości dotykał w okresie badania mężczyzn w większym stopniu niż kobiet (18,1% vs. 15,5%).
 • Otyłość występowała częściej u osób w wieku 65 – 74 lata (28,4%), niż w przedziale wiekowym od 45 do 54 r.ż. (19,6%), czy 15 - 24 (3,1%), co stanowi klarowną przesłankę do zainteresowania się masą swojego ciała i poziomem otłuszczenia już na wczesnym etapie „tycia”.
 • Nadmierna masa ciała może być efektem kiepskiej edukacji, gdyż w grupie najsłabiej wykształconych mieszkańców Polski odsetek osób otyłych wyniósł 19,1%, natomiast 12,8% zaobserwowano w grupie osób z wykształceniem wyższym; wskazuje to na wyraźną potrzebę poprawy metod rozpowszechniania wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu.
 • Niezbyt pocieszające są również dane dotyczące dzieci. Problem narastającej liczby dzieci (2 – 7 lat) z nadmierną masą ciała dotyczy nie tylko Polski, ale Europy ogółem. Szacuje się, że w krajach, takich jak Polska, Hiszpania, czy Rumunia z nadwagą lub otyłością zmaga się nawet 20 – 25% dzieci. Zakres ten przekracza średnią europejską, którą ustalono na poziomie około 17,9%. Wbrew pozorom największe odsetki dzieci z nadmierną masą ciała zanotowano we Włoszech, Grecji i Portugalii (26,4 – 32,4%).

Dane dotyczące aktywności fizycznej Polaków

Niezbyt pocieszające są również obserwacje dotyczące regularnej, prozdrowotnej aktywności fizycznej w Polsce. Kolejne publikacje Eurostatu z ostatniej dekady wskazują m.in. na:

 • Niski w porównaniu do europejskiej średniej (30,9%) odsetek osób trenujących wytrzymałościowo co najmniej raz w tygodniu (17,1%); tutaj warto byłoby wzorować się na przykładach m.in. Islandii, Norwegii, czy Finlandii (odpowiednio 61,5%, 57,3%, 54,9%).
 • Znikome odsetki osób trenujących siłowo (5,8%) i siłowo-wytrzymałościowo (4,1%), w czym Polska razem z Turcją i Rumunią zamykają stawkę Unii Europejskiej, której średnie w tych sportach wynoszą 17,8% i 12,6%; w dyscyplinach tych również górują państwa skandynawskie, na czele z Islandią (53,6% i 45,5%) oraz Szwecją (39,7% i 31,6%) i Finlandią (35,8% i 27,6%) w dalszej kolejności.
 • Rosnące z wiekiem unieruchomienie mieszkańców Polski wyrażające się poprzez spadek odsetka liczby osób aktywnych fizycznie od 21,7% (sporty wytrz.), 10,1% (sporty sił.) i 7,0% (sporty sił.-wytrz.) w wieku 25 – 34 lat, do 12,2% (wytrz.), 1,6% (sił.) i 1,1% (sił.-wytrz.) w latach życia pomiędzy rokiem 55, a 64.
 • Wyraźną różnicę względem poziomu dobrowolnej aktywności fizycznej wśród osób o wykształceniu podstawowym (16,1%, 4,8% i 3,4%), a osób z wykształceniem wyższym (24,8% 11,9% 8,5%) w odniesieniu do sportów: wytrzymałościowych, siłowych i siłowo-wytrzymałościowych.

Higiena stylu życia Polaków

Wiele do życzenia pozostawiają również dane dotyczące niektórych wskaźników mówiących o ogólnej higienie stylu życia mieszkańców Polski. Wśród nich warto zwrócić uwagę na:

 • Wyższy odsetek osób palących papierosy niż europejska średnia (22,7% vs. 19,7%); alarmujący wydaje się być również fakt, że Polska ma najwięcej mieszkańców z grupy wiekowej 55 – 64 palących codziennie w całej Unii Europejskiej (29,8%); na szczęście błędu nie powiela pokolenie młodsze, gdyż plasują się poniżej europejskiej średniej (23,4% vs. 25,1%).
 • Względnie wysoki odsetek osób w wieku 25 – 34 lat sięgających po ponad 40 mg alkoholu (duża lampka wina / 2 – 3 kieliszki wódki) dziennie, gdyż Polska znajduję się nieco ponad europejską średnią (3,4% vs. 3,0%) i jednocześnie w pierwszej dziesiątce rankingu.
 • Dosyć wysoką pozycję Polski na liście odsetka osób sięgających po napoje słodzone cukrem codziennie, gdyż kraj ten znajduje się w pierwszej piątce z wynikiem 12% (średnio około 9,1% dla UE); pozycja ta jest podobna zarówno w grupie wiekowej 25 – 34 (14,1%), jak i 55 – 64 (10,4%).

Śmiertelność na skutek złej diety i higieny stylu życia

Kiepskie nawyki w kontekście wyborów żywieniowych, nadmiar pracy, czy też nieumiejętność redukcji stresu prowadzą nie tylko do obniżenia jakości życia, ale również potencjalnie do skrócenia jego czasu.

Według kolejnych obserwacji statystycznych w 2019 roku:

 • z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego zmarło 161 905 osób,
 • z powodu nowotworów złośliwych zmarło 108 770 osób,
 • z powodu chorób związanych z przewodem pokarmowym (np. wątrobą) zmarło 17 635 osób,
 • z powodu powikłań zaburzeń metabolicznych (np. cukrzycy) zmarły 10 024 osoby.

W powyższych statystykach Polska przoduje w Unii Europejskiej obok m.in. Niemiec, Hiszpanii, czy Rumunii. Dane te znajdują pewne odzwierciedlenie w oczekiwanej długości życia w zdrowiu, która kształtuje się na poziomie 67,2 lat, czyli w ostatniej dziesiątce Unii Europejskiej (dla kontrastu: Szwajcaria – 79,3; Szwecja – 78,4; Holandia – 77,5). Powinno się o tym pamiętać każdego dnia, zwłaszcza kiedy jest się jeszcze młodym i można w istotny sposób wpłynąć na swój stan zdrowia w przyszłości. Uniknąć w ten sposób można nie tylko nagłego zgonu, czy nieustannych wizyt u lekarza, ale również poprawy skuteczności w codziennych zadaniach (zarówno umysłowych, jak i fizycznych), czy zwiększenia satysfakcji z życia.

Najlepszy czas na zmianę

Czy i Ciebie dotyczy problem nawagi lub otyłości? PoTreningu.pl to nie tylko masa ekspertów publikujących artykuły na temat zdrowia i treningu. To też zespół dietetyków i trenerów z wieloletnim doświaczeniem, którzy wspólnie, już od ponad 10 lat, skutecznie poprawiają zdrowie i sylwetki Polaków. Udało nam się pomóc ponad 110 000 osobom - pomożemy też i Tobie. Poznaj opinie naszych podopiecznych lub od razu sprawdź, jak możemy poprawić Twoje zdrowie i wygląd sylwetki przy pomocy indywidualnych planów dietetycznych i treningowych.

W artykule mówimy o: Zdrowie Odchudzanie