Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Forum

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Artykuły
Sklep

Wpływ l-karnityny na glikemię

Wpływ l-karnityny na glikemię
L-karnityna jest znana jako składnik suplementów diety mających wspomagać redukcję tkanki tłuszczowej. Opisywana bywa jako czynnik umożliwiający wykorzystanie lipidów w procesach energetycznych. W praktyce niestety wpływ tej substancji na tempo spalania tłuszczu zapasowego jest mocno wątpliwy, ale w zamian związek ten posiada inne ciekawe właściwości, którym warto poświęcić uwagę.

Nieporozumienie z odchudzaniem

Na wstępie przyznać należy, że l-karnityna faktycznie uczestniczy w transporcie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych do wnętrza mitochondriów komórkowych, gdzie mogą zostać spalone jako źródło energii. Fakt ten wcale nie oznacza, że przyjmowanie wspomnianej substancji w postaci suplementu opisany proces usprawni. Jako to możliwe? Wystarczy wziąć pod uwagę fakt, iż rzadko zdarza się, by niedobór l-karnityny stanowił czynnik limitujący tempo odchudzania. Nasz organizm jest w stanie ten związek samodzielnie syntetyzować. Mimo to jednak, są dane wskazujące, że suplementacja l-karnityną może być pomocna w poprawie wybranych parametrów metabolicznych, związanych z funkcjonowaniem gospodarki insulinowo glukozowej.

Ciekawe badanie

Badań w przebiegu których oceniano wpływ stosowania l-karnityny na parametry takie jak glikemia na czczo, glikemia po posiłkach i poziom insuliny jest co najmniej kilka. W próbach tych jednak zazwyczaj uczestniczyły osoby z problemami metabolicznymi takimi jak cukrzyca. W roku 2011 naukowcy Galloway, Craig i Cleland SJ przeprowadzili eksperyment, w którym wzięli udział zdrowi ochotnicy o prawidłowej masie ciała (8 osób) lub z nadmierną masą ciała (8 osób). Wszyscy uczestnicy otrzymywali preparat l-karnityny w dawce 3g na dobę lub placebo. Autorów studium interesował wpływ wspomnianej substancji na parametry takie jak:

  • poziom glukozy,
  • poziom insuliny,
  • stężenie wolnych kwasów tłuszczowych (NEFA),
  • poziom glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1),
  • wynik testu tolerancji glukozy po obciążeniu  (OGTT).

Protokół interwencyjny trwał 14 dni.

Co się okazało?

Nie zanotowano istotnych różnic pomiędzy grupami w odniesieniu do masy ciała, poziomu tkanki tłuszczowej oraz BMI. Co ciekawe, średnie stężenie glukozy w osoczu po 30 min od podania tego cukru było znacząco niższa w grupie szczupłych ochotników przyjmujących l-karnitynę, niż w grupie szczupłych ochotników przyjmujących placebo. Dla odmiany w grupie uczestników z nadmierną masą ciała, sytuacja wyglądała dokładnie odwrotnie w 90 minucie od spożycia glukozy, czyli l-karnityna przyczyniła się do wzrostu glikemii (w 30 minucie nie było różnic pomiędzy uczestnikami). Nie zaobserwowano natomiast wpływu l-karnityny na poziom GLP-1 i NEFA.

Co to w praktyce oznacza?

Przytoczone powyżej badanie, to oczywiście zbyt mało by wyciągać daleko idące i definitywne wnioski, a poczynione obserwacje powinny znaleźć kontynuację w szerzej zakrojonych eksperymentach. Niemniej jednak, już na podstawie powyższych danych można zaryzykować hipotezę mówiącą, iż suplementacja l-karnityną wpływa na gospodarkę glukozową, przy czym wpływ ten jest inny u osób szczupłych, niż u osób z nadmiarem tkanki tłuszczowej. W pierwszym wypadku substancja ta prawdopodobnie w jakiś sposób ułatwia transport glukozy do komórek, w drugim natomiast – raczej temu nie sprzyja. L-karnityna może być potencjalnie dobrym dodatkiem do posiłków wysokowęglowodanowych.

Więcej na temat wspomnianego badania: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20963457