Ile czasu powinien trwać udany seks?

Przeliczanie satysfakcji na jednostki czasu już samo w sobie wydaje się odzierać seks z pewnej aury wyjątkowości. Niestety istnieje obiegowe przekonanie, zgodnie z którym udany stosunek to taki, który trwa całą noc. Stereotyp ten wzmacniany jest przez media, przechwałki kolegów i koleżanek na temat ich podbojów i wyczynów oraz ogólnie rozumianą pop-kulturę. Czy faktycznie udany seks trwać powinien wiele godzin?

Naukowcy Eric Corty i Jenay Guardiani z Uniwersytetu Penn State Erie, przeprowadzili badanie wśród członków Society for Sex Therapy and Research (SSTAR), w tym lekarzy, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów i pielęgniarek, którzy wspólnie w swojej karierze mieli kontakty z tysiącami pacjentów (kontakty zawodowe a nie seksualne ;-). Kwestią, której autorzy dociekali było: „ile czasu trwać powinien udany seks”?

Na podstawie zebranych danych badacze stwierdzili, że „pożądany" czas trwania stosunku płciowego mieści się w przedziale od trzech do trzynastu minut, czas od trzech do siedmiu minut uznawany był za „odpowiedni”, za zbyt krótki uznawany był natomiast seks trwający do dwóch minut. Co ciekawe wg wielu respondentów, stosunek przedłużający się do ponad dziesięciu minut, uznawany był za zbyt długi.

Powyższe informacje mają spore znaczenie, ponieważ obiegowe przekonania na temat czasu trwania zbliżenia są dla wielu osób mocno stresujące. Podświadoma potrzeba zmieszczenia się w niezasadnie wywindowanym przedziale czasowym odbierać może wiele frajdy , którą daje seks, o ile oczywiście traktowany jest na „luzie”.

Penn State. "Good Sexual Intercourse Lasts Minutes, Not Hours, Therapists Say." ScienceDaily, 31 Mar. 2008. Web. 19 Oct. 2011.