Sześć  ważnych kwestii, o których należy pamiętać wykonując badania krwi

Regularne wykonywanie badań krwi niesie za sobą wiele potencjalnych korzyści. Przede wszystkim pozwala ocenić kondycję zdrowotną organizmu oraz umożliwia wychwycenie przyczyn ewentualnych nieprawidłowości. Niemniej jednak liczyć się należy z tym, że do samego badania należy odpowiednio się przygotować. W innym wypadku wynik może okazać się zafałszowany. Istnieje przynajmniej sześć ważnych aspektów, o których należy bezwzględnie pamiętać.

Przeczytaj koniecznie:

Skończyłeś 30 lat? Zbadaj profil lipidowy!

Po pierwsze: w dni poprzedzające badanie nie zmieniaj istotnie swojej diety

To co jemy może mieć wpływ na wyniki badań krwi. Zależność ta jest szczególnie znacząca w okresie ostatnich kilkudziesięciu godzin poprzedzających wizytę w przychodni. Nie należy więc drastycznie zmieniać swoich upodobań kulinarnych, a już zwłaszcza jeść bardzo wysokokalorycznych posiłków. Zwiększone spożycie tłuszczów i cukrów może istotnie zaburzyć wyniki lipidogramu, doprowadzając do zmian w poziomie cholesterolu całkowitego, poszczególnych frakcji lipoprotein i triglicerydów. Zwiększone spożycie białka może zafałszować wyniki badań poziomu amoniaku i mocznika. Wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja, w której chcemy wykonać badanie poziomu glukozy (zwłaszcza – test obciążenia glukozą), a na co dzień realizujemy założenia diety niskowęglowodanowej. Wtedy na okres kilku dni poprzedzających wykonanie próby warto zwiększyć spożycie węglowodanów.

Po drugie: dzień przed badaniem unikaj intensywnego wysiłku

Pomimo iż regularne treningi fizyczne pozytywnie wpływają na ogólnie pojęte zdrowie, to należy mieć na uwadze, że niekiedy zaburzają one homeostazę ustrojową do tego stopnia, e ma to swoje odzwierciedlenie w wynikach badań krwi, które mogą być po prostu zafałszowane. Dotyczy to przede wszystkim prób wątrobowych (a dokładnie poziomu transferaz takich jak AlAT i AspAT), a także oznaczania poziomu niektórych hormonów (m.in. kortyzolu), kreatyniny i elektrolitów (w przypadku gdy treningowi towarzyszy istotna utrata płynów). Dzień przed badaniem najlepiej w ogóle jest nie trenować a już zwłaszcza nie należy wykonywać ciężkich sesji siłowych. Jest to kwestia niezwykle istotna i nie należy jej bagatelizować.

Po trzecie: nie jedz późnej kolacji

Kolację w dniu poprzedzającym badanie należy zjeść w miarę wcześnie, najlepiej tak by zachować odstęp czasowy wynoszący minimum czternaście godzin. Dotyczy to przede wszystkim badań poziomu cholesterolu i poszczególnych frakcji lipoprotein, a także oznaczeń poziomu tri glicerydów glukozy. Jeśli w krwiobiegu ciągle krążyć będą składniki pokarmowe uwolnione z ostatniego posiłku to wyniki wykonanych prób okazać się mogą nawet mocno zafałszowane. Jest to bardzo częste zaniedbanie, które prowadzi do daleko posuniętych zafałszowań i które – uwaga – może doprowadzić do postawienia błędnej diagnozy i zalecenie leków, których stosowanie nie tylko nie jest potrzebne, ale wręcz bywa po prostu niebezpieczne dla ogólnie pojętego zdrowia.