Intermittent fasting działa przeciwzapalnie

Intermittent fasting, to dość kontrowersyjna koncepcja żywieniowa , która w pewnym stopniu zrewolucjonizowała podejście do diety ukierunkowanej na poprawę kompozycji sylwetki. Jej popularyzacja sprawiła, że wiele żywieniowych „dogmatów” legło w gruzach, przynajmniej w świadomości niektórych osób. Okazało się bowiem, że można ciężko trenować i „robić formę” jedząc trzy razy dziennie oraz - uwaga - poszcząc przez kilkanaście godzin w ciągu doby. Intermittent fasting to jednak nie tylko sposób na "lepszą sylwetkę", ale także metoda pozwalająca poprawić pewne parametry zdrowotne m.in. poprzez wpływ na aktywność czynników zapalnych. Zagadnienie jest dość intrygujące i warto przyjrzeć się mu bliżej.

Przeczytaj koniecznie:

Intermittent fasting i obalanie mitów

 

Nadmierna aktywność NLRP3 a ryzyko rozwoju chorób

Badania naukowe wskazują, że nadmierna aktywność inflamasomu NLRP3 odpowiadać może za rozwój procesów zapalnych leżących u podłoża wielu poważnych chorób takich jak:

  • cukrzyca typu 2,
  • chorób układu krążenia,
  • chorób autoimmunizacyjnych,
  • chorób neurodegeneracyjnych.

Okazuje się, że działania mające na celu zmniejszenie aktywności kompleksu NLRP3 łagodzi objawy powyżej wymienionych schorzeń.

Post a NLRP3

Powstrzymywanie się od konsumpcji pokarmu może doprowadzić do wyraźnego spadku aktywności czynników prozapalnych w ustroju. Efekt ten związany jest po części ze wzrostem produkcji ciał ketonowych. Do niedawna brakowało badań, które weryfikowałyby skutki krótkotrwałej (trwającej 24 godziny) głodówki u ludzi, ale 3 listopada tego roku opublikowano wyniki dostarczające dość interesujących danych na temat omawianej tutaj zależności. W eksperymencie przeprowadzonym z udziałem 19 zdrowych ochotników okazało się, że już trwający jedną dobę post istotnie zmniejsza aktywność NLRP3.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26529255

Wnioski

Przedstawione dane sugerują dość wyraźnie, iż wprowadzanie rozwiązań żywieniowych opartych na koncepcji "intermittent fasting" może być korzystne w przypadku problemów z nasilonym stanem zapalnym. Jest to dość znamienne, gdyż potwierdza anegdotyczne przekazy mówiące o leczniczych właściwościach głodówki przy czym - jak się okazuje - głodówka nie musi być trwała, a prawdopodobnie może być przerywana. Zanim jednak wyciągniemy finalne wnioski warto poczekać na wyniki badań weryfikujące precyzyjnie powyższe założenia.