Leki  utrudniające odchudzanie

Nadwaga i otyłość nie są problemami, które wynikają z łakomstwa i niechęci do aktywności fizycznej. Nadmierna masa ciała rozwija się najczęściej w skutek współistnienia wielu różnych czynników genetycznych i środowiskowych. Okazuje się, że w sposób istotny na problem nadwagi i otyłości mogą wpływać niektóre farmaceutyki. Analogicznie też stosowanie wybranych leków utrudnia proces odchudzania. O jakich środkach mowa?

Przeczytaj koniecznie:

Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne a zdrowie

 

Lekomani XXI wieku

Konsumpcja leków w naszym społeczeństwie systematycznie rośnie. Zwiększa się też konsekwentnie ilość dostępnych farmaceutyków i zakres ich działania. Niestety wszystkie środki tego typu niosą za sobą ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. W toku farmakoterapii, oprócz wielu innych nieprawidłowości mogą także wystąpić problemy z kontrolą równowagi energetycznej, co w konsekwencji prowadzi bądź to do przyrostu masy ciała, bądź też do problemów z utratą nadmiaru tkanki tłuszczowej. Mając powyższy fakt na uwadze warto zapoznać się z listą farmaceutyków, które bardzo często powodują opisane powyżej problemy.

Leki wysokiego ryzyka

Tak naprawdę istnieje stosunkowo dużo farmaceutyków, które w większym lub mniejszym stopniu mogą przyczyniać się do problemów z nadmierną masą ciała i utrudniać odchudzanie. Najczęściej kłopoty sprawiają jednak poniższe grupy środków:

  • leki stosowane w cukrzycy: insulina oraz pochodne sulfonylomocznika;
  • neuroleptyki: pochodne fenotiazyny i butyrofenonu;
  • leki stosowane w leczeniu depresji: m.in. amoksapina, feneizyna, sole litu, trazodon;
  • leki przeciwdrgawkowe: karbamazepina oraz pochodne kwasu walproinowego;
  • środki uspakajające: diazepam;
  • glikokortykosteroidy,
  • środki antykoncepcyjne: progestageny
  • beta-adrenolityki: atenolol, karwedilol, metoprolol.

Leki a efektywne odchudzanie?

Stosowanie wspomnianych powyżej farmaceutyków może być czynnikiem wyraźnie utrudniającym odchudzanie. W praktyce jednak rzadko zdarza się by jakiś lek totalnie uniemożliwiał redukcję tkanki tłuszczowej, a jeśli się tak dzieje to najlepszym rozwiązaniem jest skonsultowanie się w tej materii z lekarzem prowadzącym i prośba o zmianę preparatu. Zazwyczaj jest to możliwe, choć zdarza się, że stosowanego środka nie można zamienić na nic innego, tak bywa w przypadku chociażby insuliny podawanej w cukrzycy. Przy odpowiednim doborze dawek oraz przy odpowiednio ukierunkowanej diecie wpływ tego hormonu podawanego z zewnątrz na proces ubytku tkanki tłuszczowej nie musi być znaczący.