CrossFitowe ABC

Jeśli twój trening zawiera ćwiczenia izolowane i na maszynach oraz nie sprawia, że jesteś lepszym, sprawniejszym człowiekiem – nie jest to trening crossfit. Nie można ułożyć dowolnej mieszanki biegów i np. ćwiczeń z obciążeniem – uważać, że robi się trening przekrojowy. Podobnie jak trenowanie osobno boksu i zapasów nie sprawi, że będziesz zawodnikiem MMA. W kulturystyce powszechne jest wykonywanie aerobów oraz ćwiczeń siłowych. To nieistotne – gdy przychodzi do wyzwalania dużej ilości energii w krótkim czasie większość kulturystów jest bezsilna. Podobnie, gdy trzeba popracować 10 minut blisko swojego maksymalnego tętna – nadmiernie rozwinięte mięśnie oraz serce nie są w stanie kontynuować takiego wysiłku. Warto wypróbować trening crossfit, który gwarantuje mam kompleksowość w rozwoju.

Przeczytaj koniecznie:

Crossfit gwarancją sukcesu sylwetkowego?

Niżej  słownik zwrotów i ćwiczeń, urzywanych w opisie treningów Crossfit

AMRAP – As Many Reps/Rounds as Possibile – tyle powtórzeń / rund, ile jesteś w stanie zrobić 

WOD – Workout of the day – trening dnia 
PR ­­– Personal record – osobisty rekord 
Rx’d – As prescribed – WOD według zaleceń (bez żadnego skalowania) 
Rep – Repetition – powtórzenie 
Set – seria. 

MetCon – Metabolic conditioning – ćwiczenia „cardio”
Run – bieganie 
Row – wiosłowanie (ergometr wioślarski) 
Jump Rope – skakanka 
Double Unders – podwójne skoki na skakance 

Gymnastics – ćwiczenia gimnastyczne
Air Squat – przysiad (bez obciążenia) 
Back extension – prostowanie tułowia na ławce rzymskiej 
Box Jumps – wskoki na podwyższenie 
Burpees – 'padnij, powstań, podskocz' 
Dips – pompki na poręczach (pompki szwedzkie) 
Hand stand push up (HSPU) – pompki w staniu na rękach 
Knees to elbows (KTE; K2E) – przenoszenie kolan do łokci w zwisie na drążku 
Lunges – wykroki 
Muscle ups (MU) – wspieranie ciągiem na kółkach gimnastycznych 
Pull-ups (PU) – podciąganie na drążku 
Push ups (PU) – pompki klasyczne 
Rope Climb – wspinanie się po linie 
Sit-ups – skłon tułowia w przód z leżenia do siadu (‘brzuszki’) 
Toes to bar (TTB; T2B) – przenoszenie stóp do drążka w zwisie na drążku 

Weightlifting – podnoszenie ciężarów
Bench Press (BP) – wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej 
Back squat (BS) – przysiad ze sztangą na barkach (za głową) 
Clean (CLN) – zarzut na przysiad 
Clean and jerk (C&J) – podrzut (dwubój olimpijski) 
Deadlift (DL) – martwy ciąg 
Front squat (FS) – przysiad ze sztangą na klatce piersiowej 
Hang squat (HSQ) (clean or snatch) – zarzut lub rwanie na przysiad, pozycja startowa – sztanga na wysokości kolan 
Kettlebell (KB) Swings – wymachy ‘Kettlem’ 
Medicine Ball Clean – zarzut piłką lekarską 
Overhead squat (OHS) – przysiad ze sztangą nad głową (przysiad rwaniowy) 
Power clean (PC) – zarzut na ćwierćprzysiad / półprzysiad 
Shoulder press / Push Press / Push Jerk – wyciskanie sztangi sprzed glowy w pozycji stojącej 
Power snatch (PSN) – rwanie na ćwierćprzysiad / półprzysiad 
Sumo deadlift high pull (SDHP) – martwy ciąg sumo z unoszeniem sztangi do brody 
Snatch (SN) – rwanie (dwubój olimpijski) 
Thruster - przysiad ze sztangą na klatce piersiowej z wyciśnięciem sztangi nad głowę 
Turkish get-up (TGU) – tureckie wstawanie 

Alternatywne tłumaczenie

Muscle ups (MU) – wspieranie ciągiem na kółkach gimnastycznych 
Muscle ups (MU)- siłowe wejście na drążek/wymyk siłowy

Clean (CLN) – zarzut na przysiad 
Clean (CLN) – zarzut. FULL clean - zarzut na PODsiad 


Power clean (PC) – zarzut na ćwierćprzysiad / półprzysiad 
Power clean (PC) – zarzut na wysoko.

Power snatch (PSN) – rwanie na ćwierćprzysiad / półprzysiad 
Power snatch (PSN) – rwanie na wysoko (full sntach- rwanie na podsiad)

Front squat (FS) – przysiad ze sztangą na klatce piersiowej 
Front squat (FS) – przysiad przedni 

Hang squat (HSQ) (clean or snatch) – zarzut lub rwanie na przysiad, pozycja startowa – sztanga na wysokości kolan (CO??)
Hang clean/squat – rwanie lub zarzut ze zwisu. High hang- z wysokiego zwisu (wysoko na udzie). Low-hang- sztanga nisko, tuż nad kolanami

Shoulder press / Push Press / Push Jerk – wyciskanie sztangi sprzed glowy w pozycji stojącej 
Shoulder press / Push Press / Push Jerk – wyciskanie sztangi sprzed glowy/ wyciskopodrzut/ wybicie sztangi (na nożyce- split jerk, lub na unik- push/power jerk)

Sumo deadlift high pull (SDHP) – martwy ciąg sumo z unoszeniem sztangi do brody (??) 
Sumo deadlift high pull (SDHP) – wysoki ciąg z pozycji sumo

Zebrane przez: SQA i Pandarek - SFD.pl dział FitRage, CROSSFIT i Dieta PALEO