Indywidualny plan

Dietetyczny

Indywidualny plan

Treningowy

Indywidualny plan

Dieta + Trening

Opieka dietetyka i trenera Już od

Plan dieta + trening 29,99 zł/mies.

Opieka dietetyka Już od

Plan dietetyczny 26,66 zł/mies.

Opieka trenera Już od

Plan treningowy 23,33 zł/mies.

Plany dieta i trening
{{$parent.show_arts ? 'Artykuły' : 'Baza wiedzy'}}
Sklep

Jaja czy owsianka w diecie diabetyka?

W ostatnich latach, krytyczne podejście świata nauki do kwestii wpływu cholesterolu pokarmowego na ryzyko rozwoju chorób układu krążenia uległo wyraźnemu „zliberalizowaniu”. Należy nadmienić, iż istnieje spora ilość danych wskazujących na to, że konsumpcja pokarmów zasobnych w cholesterol może szkodzić osobom borykających się z cukrzycą. Kilka dni temu uczestnicząc w dyskusji dotyczącej powyższe zagadnienia mój rozmówca podesłał mi link do publikacji opartej na wyniki badania interwencyjnego, gdzie okazało się, iż konsumpcja jaj na śniadanie może być korzystniejsza dla diabetyków niż konsumpcja owsianki.

Kilka słów wstępu

Istnieją przypuszczenia, że wysokie spożycie jaj może negatywnie oddziaływać na kondycję metaboliczną w przypadku diabetyków. Obawy dotyczą z jednej strony wpływu na gospodarkę lipidową, z drugiej na regulację glikemii oraz dodatkowo na aktywność czynników zapalnych. Co ciekawe jednak, istnieją dowody w postaci badań naukowych, które wskazują, że włączenie jaj do diety otyłych osób z grupy ryzyka rozwoju cukrzycy niesie za sobą pewne korzyści zmniejszając natężenie procesów zapalnych czego obrazem jest spadek aktywności interleukiny -6 (IL-6) i obniżenie poziomu czynnika martwicy nowotworu (TNF-alfa). Zespól meksykańskich naukowców kierowany przez dr Ballesteros postanowił sprawdzić jak wygląda powyższa sytuacja w przypadku już stwierdzonej choroby.

Ciekawe badanie

Do udziału w projekcie badawczym zaproszono 29 ochotników w wieku 35-65 lat ze stwierdzoną cukrzycą. Ochotnicy zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup, pierwsza otrzymywała śniadania w postaci owsianki na mleku pozbawionym laktozy, a druga izokaloryczny posiłek zawierający w składzie 1 jajko. Próba trwała 5 tygodni. Autorzy badania oceniali wpływ podjętej interwencji na parametry gospodarki lipidowej, glukozowej i aktywność czynników zapalnych. Do jakich wniosków doszli?

Wyniki badania

Nie stwierdzono istotnych różnic w stężeniu glukozy na czczo, podobnie też nie odnotowano różnic poziomie hemoglobiny glikowanej, lipidów w osoczu, apolipoproteiny B, utlenionego LDL i białka C-reaktywnego. Co istotne zaobserwowano jednak, że pod wpływem konsumpcji jaj doszło do obniżenia wskaźników stanu zapalnego w ustroju (spadek poziomu TNF-alfa). Autorzy stwierdzili, że śniadanie uwzględniające jedno całe jajo jest korzystniejsze dla diabetyków niż owsianka.

Komentarz do badania

Wyniki powyższego eksperymentu są z pewnością ciekawe i stanowić mogą argument na rzecz „obrony” jaj przed ciągle dość powszechną krytyką ze strony środowisk medycznych. Z drugiej strony, trzeba mieć na uwadze, że wspomniane badania niestety nie były zupełnie niezależne, a sfinansowane przez Egg Nutrition Center.

 

Treści prezentowane na naszej stronie mają charakter edukacyjny i informacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby były one merytorycznie poprawne. Pamiętaj jednak, że nie zastąpią one indywidualnej konsultacji ze specjalistą, która jest dostosowana do Twojej konkretnej sytuacji.