Indywidualny plan

Dietetyczny

Indywidualny plan

Treningowy

Indywidualny plan

Dieta + Trening

Opieka dietetyka i trenera Już od

Plan dieta + trening 29,99 zł/mies.

Opieka dietetyka Już od

Plan dietetyczny 26,66 zł/mies.

Opieka trenera Już od

Plan treningowy 23,33 zł/mies.

Plany dieta i trening
{{$parent.show_arts ? 'Artykuły' : 'Baza wiedzy'}}
Sklep

Nie siedź - zmniejszysz ryzyko występowania chorób przewlekłych

Pracownicy biurowi oraz leniwi „kanapowcy” spędzający długie godziny w pozycji siedzącej mogą być szczególnie narażeni na wystąpienie chorób przewlekłych. Jak się okazuje – i na to zwracają uwagę niżej zamieszczone badania – zwiększone zagrożenie dotyczy także osób, które poza wylegiwaniem się w fotelu regularnie ćwiczą, a ich współczynnik BMI mieści się w normie.

Badanie

W 2012 roku zespół naukowców pod przewodnictwem E. Gorge z Uniwersytetu w Sydney przeprowadził badania mające na celu sprawdzenie, jakie czynniki sprzyjają słabemu zdrowiu mężczyzn. Przebadano ponad 60 tysięcy panów w przedziale wiekowym 45 – 64 lata. Zebrane, a następnie przeanalizowane zostały informacje dotyczące nawyków, stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej uczestników badania.

Z pozyskanych danych jasno wynikało, że najczęstsze problemy zdrowotne mężczyzn były spowodowane występowaniem chorób przewlekłych, nadmierną masą ciała oraz paleniem papierosów. Czyli, powiedzmy sobie szczerze, w tym przypadku naukowcy nie odkryli novum..

Jednak jedno z pytań zawartych w ankiecie pozwoliło badaczom wysnuć niezmiernie interesującą hipotezę. Mianowicie dostrzegli zależność pomiędzy ilością godzin spędzanych w ciągu dnia w pozycji siedzącej a częstotliwością występowania chorób chronicznych.

Wnioski i hipotezy

Każdy z objętych badaniem panów precyzował, ile godzin na dobę spędza siedząc. Możliwości były następujące: mniej niż cztery godziny, cztery – sześć godzin, sześć – osiem godzin, powyżej ośmiu godzin.  

Okazało się, że mężczyźni, którzy siedzą więcej niż 240 minut dziennie, częściej zapadają na choroby przewlekłe niż ich koledzy spędzający mniej czasu w pozycji siedzącej. Częstotliwość występowania chorób rosła proporcjonalnie do czasu siedzenia i marginalny wpływ na to miał wiek, czy też aktywność fizyczna badanych.

Ponad 41 % wszystkich ankietowanych dało odpowiedź twierdzącą na pytanie, czy cierpią na jakąkolwiek chorobę przewlekłą. Aż 31% z nich miało problemy z nadciśnieniem, niecałe 9% z chorobami serca, niemal 8% uskarżało się na cukrzycę, a 5,6% było dotkniętych chorobą nowotworową.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi naukowcy wysnuli wnioski, że siedzenie może wpływać (w różnym stopniu) na wystąpienie konkretnej z wyżej wymienionych chorób. Najbardziej widoczny był związek pomiędzy długim przebywaniem w pozycji siedzącej a zachorowaniem na cukrzycę. Mniejszy, lecz dostrzegalny, był w przypadku nadciśnienia, raka oraz chorób serca.

Ostrzeżenie

Wraz z wiekiem spada aktywność ruchowa, zwiększeniu (w skali dnia) ulega ilość czasu spędzonego w pozycji siedzącej, co może – jak twierdzą naukowcy - mieć przełożenie na występowanie chorób przewlekłych. Oczywiście czas siedzenia jest tylko jednym z czynników mogących oddziaływać na stan zdrowia, a postawiona przez badaczy hipoteza wymaga dodatkowych badań. Jednak mając na uwadze opublikowane informacje warto zredukować ilość czasu spędzonego w fotelu, czy też na kanapie, na rzecz szeroko pojętej aktywności  ruchowej.

 

Treści prezentowane na naszej stronie mają charakter edukacyjny i informacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby były one merytorycznie poprawne. Pamiętaj jednak, że nie zastąpią one indywidualnej konsultacji ze specjalistą, która jest dostosowana do Twojej konkretnej sytuacji.