Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Forum

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Artykuły
Sklep

Nie siedź - zmniejszysz ryzyko występowania chorób przewlekłych

Nie siedź - zmniejszysz ryzyko występowania chorób przewlekłych
Pracownicy biurowi oraz leniwi „kanapowcy” spędzający długie godziny w pozycji siedzącej mogą być szczególnie narażeni na wystąpienie chorób przewlekłych. Jak się okazuje – i na to zwracają uwagę niżej zamieszczone badania – zwiększone zagrożenie dotyczy także osób, które poza wylegiwaniem się w fotelu regularnie ćwiczą, a ich współczynnik BMI mieści się w normie.

Badanie

W 2012 roku zespół naukowców pod przewodnictwem E. Gorge z Uniwersytetu w Sydney przeprowadził badania mające na celu sprawdzenie, jakie czynniki sprzyjają słabemu zdrowiu mężczyzn. Przebadano ponad 60 tysięcy panów w przedziale wiekowym 45 – 64 lata. Zebrane, a następnie przeanalizowane zostały informacje dotyczące nawyków, stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej uczestników badania.

Z pozyskanych danych jasno wynikało, że najczęstsze problemy zdrowotne mężczyzn były spowodowane występowaniem chorób przewlekłych, nadmierną masą ciała oraz paleniem papierosów. Czyli, powiedzmy sobie szczerze, w tym przypadku naukowcy nie odkryli novum..

Jednak jedno z pytań zawartych w ankiecie pozwoliło badaczom wysnuć niezmiernie interesującą hipotezę. Mianowicie dostrzegli zależność pomiędzy ilością godzin spędzanych w ciągu dnia w pozycji siedzącej a częstotliwością występowania chorób chronicznych.

Wnioski i hipotezy

Każdy z objętych badaniem panów precyzował, ile godzin na dobę spędza siedząc. Możliwości były następujące: mniej niż cztery godziny, cztery – sześć godzin, sześć – osiem godzin, powyżej ośmiu godzin.  

Okazało się, że mężczyźni, którzy siedzą więcej niż 240 minut dziennie, częściej zapadają na choroby przewlekłe niż ich koledzy spędzający mniej czasu w pozycji siedzącej. Częstotliwość występowania chorób rosła proporcjonalnie do czasu siedzenia i marginalny wpływ na to miał wiek, czy też aktywność fizyczna badanych.

Ponad 41 % wszystkich ankietowanych dało odpowiedź twierdzącą na pytanie, czy cierpią na jakąkolwiek chorobę przewlekłą. Aż 31% z nich miało problemy z nadciśnieniem, niecałe 9% z chorobami serca, niemal 8% uskarżało się na cukrzycę, a 5,6% było dotkniętych chorobą nowotworową.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi naukowcy wysnuli wnioski, że siedzenie może wpływać (w różnym stopniu) na wystąpienie konkretnej z wyżej wymienionych chorób. Najbardziej widoczny był związek pomiędzy długim przebywaniem w pozycji siedzącej a zachorowaniem na cukrzycę. Mniejszy, lecz dostrzegalny, był w przypadku nadciśnienia, raka oraz chorób serca.

Ostrzeżenie

Wraz z wiekiem spada aktywność ruchowa, zwiększeniu (w skali dnia) ulega ilość czasu spędzonego w pozycji siedzącej, co może – jak twierdzą naukowcy - mieć przełożenie na występowanie chorób przewlekłych. Oczywiście czas siedzenia jest tylko jednym z czynników mogących oddziaływać na stan zdrowia, a postawiona przez badaczy hipoteza wymaga dodatkowych badań. Jednak mając na uwadze opublikowane informacje warto zredukować ilość czasu spędzonego w fotelu, czy też na kanapie, na rzecz szeroko pojętej aktywności  ruchowej.

 

W artykule mówimy o: Zdrowie Recover 40+