Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Forum

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Artykuły
Sklep

Owoce i warzywa a sprawa pestycydów

Owoce i warzywa a sprawa pestycydów
W ostatnim czasie, na rozmaitych forach, blogach i portalach coraz częściej można spotkać się z przestrogami, by uważać na owoce i warzywa, gdyż rzekomo są one mocna nafaszerowane pestycydami. Powstają nawet specjalne rankingi, „czarne listy” najbardziej skażonych owoców i warzyw oraz przemawiające do wyobraźni opisy negatywnych skutków beztroskiego objadania się winogronami, sałatami, truskawkami i innymi źródłami pestycydów. Warto się jednak zastanowić, czy tego typu informacje mają rzetelne uzasadnienie, czy też może są kolejnym sposobem na to by wzbudzić w nas strach i znowuż wywołać dezorientację w kwestii tego co jest „zdrowe” a co „nie”.

Czym są pestycydy?

Pestycydami nazywane są wszystkie związki chemiczne, używane w celu ochrony upraw roślinnych przed szkodnikami różnego typu. Ze względu na zwalczane organizmy można je podzielić na:

 • insektycydy – czyli środki zwalczające owady,
 • herbicydy – związki zwalczające rośliny,
 • fungicydy – substancje zwalczające grzyby,
 • fumiganty – związki stosowane w formie gazów, służące do niszczenia organizmów w glebach, ziarnie, pomieszczeniach.

Światowe roczne zużycie pestycydów wynosi około 2 300 000 ton (w tym herbicydów - 860 000 ton, a insektycydów 560 000 ton). W naszym kraju ich roczne zużycie przekraczać może 22 500 ton! Te liczby robią wrażenie, zwłaszcza jak weźmiemy pod uwagę kwestie związane z udokumentowanymi konsekwencjami zdrowotnymi nadmiernej ekspozycji na działanie pestycydów ludzkiego organizmu.

Skutki zdrowotne

Pestycydy bez stanowią coś w rodzaju broni obusiecznej. Z jednej strony są toksyczne dla szkodników wszelkiego typu atakujących uprawy roślin jadalnych, z drugiej strony jednak ich metabolity obecne w pokarmach, które jadamy oddziałują niekorzystnie również na ludzki organizm. Ewentualne skutki zdrowotne uzależnione są oczywiście od aspektów takich jak:

 • rodzaj substancji z jakimi mamy kontakt,
 • dawka substancji szkodliwych,
 • indywidualna zdolność do radzenia  sobie z zanieczyszczeniami.

Bez wątpienia jednak istnieje wiele dowodów wskazujących, że pestycydy są po prostu szkodliwe dla naszego zdrowia. Do potencjalnych zagrożeń związanych z ich obecnością w żywności zalicza się m.in.:

 • zaburzenia parametrów rozrodczych (w tym obniżenie płodności),
 • działanie teratogenne,
 • zaburzenia wydzielania hormonów;     
 • działanie rakotwórcze (wzrost ryzyka rozwoju nowotworów wątroby, trzustki, piersi; białaczki).

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że pestycydy wykazują zdolność do kumulowania się w naszych tkankach i narządach nawet przez okres dziesięciu lat!

 

Pestycydy wokół nas

Nie ulega wątpliwości, że od dawna jesteśmy permanentnie narażani na kontakt z pestycydami. Są one obecne w glebie, wodzie, a także pokarmach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Cokolwiek by nie mówić, jakkolwiek by nie przekonywać faktem jest, iż żywność, którą spożywamy jest źródłem pestycydów. Należy jednak mieć na uwadze, że sama obecność pestycydów w jedzeniu nie koniecznie musi być zagrożeniem zdrowotnym. By jakaś substancja mogła negatywnie wpływać na nasz organizm musi być podana w odpowiednio wysokiej dawce. To samo dotyczy pestycydów. Oczywiście sama ich obecność w żywności nie jest powodem do chluby, ale też nie musi być powodem do paniki. W celu oceny bezpieczeństwa żywności prowadzone są więc specjalne badania mające określić zawartość substancji szkodliwych i odnieść do norm, które zostały ustalone w oparciu o badania naukowe dotyczące toksyczności związków takich jak m.in. pestycydy. I jak to wygląda w praktyce?

Dane naukowe

Warto podkreślić, iż wyniki badań prowadzonych na terenie państw europejskich są o wiele bardziej optymistyczne niż te wykonywane np. na terenie USA. Dla nas jednak najbardziej interesujące powinny być analizy naszego rodzimego rynku. Co istotne – na szczęście takie dane istnieją i można je przeanalizować oraz – wyciągnąć odpowiednie wnioski. Polscy badacze przeanalizowali 317 krajowych warzyw i owoców dostępnych w naszych sklepach badając je na zawartość pestycydów. Konia z rzędem temu kto zgadnie w ilu próbach zanotowano przekroczenie dopuszczalnych norm. W świetle obiegowo rozgłaszanych plotek można byłoby sądzić, że co najmniej połowa badanych pokarmów będzie „świecić” podczas analiz. W praktyce jednak okazało się inaczej. Obecność pozostałości pestycydów zanotowano w 28% próbkach przy czym jednie w 0,6% próbek zawartość tych związków przekraczała dopuszczalne normy! Mówiąc wprost – jedynie 2 próbki z 317 były skażone taką ilością pestycydów, która mogłaby się okazać dla nas szkodliwa!

Więcej na ten temat w treści publikacji dostępnej pod poniższym linkiem:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26024398

Wyniki badań polskich naukowców nie są odosobnione. Do podobnych wniosków doszli też szwajcarscy badacze, którzy postanowili przeanalizować zawartość pestycydów w cytrusach, o których mówi się na około, że są skoncentrowanym źródłem rozmaitych zanieczyszczeń. Po przeanalizowaniu 240 próbek okazało się, że jedynie w przypadku 3 poziom zanieczyszczeń był przekroczony. W ostatnich latach w ogóle widać postęp w materii zanieczyszczeń środowiskowych obecnych w pokarmach pochodzenia roślinnego. To jest bez wątpienia optymistyczny trend i dobrze by było gdyby się utrzymał.

Podsumowanie

Problem obecności pestycydów w żywności z pewnością nie jest wymysłem nawiedzonych panikarzy, ale biorąc pod uwagę dane naukowe, przedstawiana w obiegowych przekazach skala zjawiska wydaje się mocno przeszacowana. Najbardziej szkodliwe mogą okazać się teorie, które sugerują, iż spożycie owoców i warzyw należy ograniczać by uchronić się przed nadmierną ekspozycją organizmu na działanie pestycydów. Warzywa i owoce warto jeść codziennie, gdyż istnieje wiele udokumentowanych korzyści wynikających z tej praktyki. W celu minimalizacji ekspozycji na działanie środków ochrony roślin można natomiast sięgać bo pokarmy ekologiczne.

 

W artykule mówimy o: Zdrowie