Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Forum

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Artykuły
Sklep

Suplementacja w profilaktyce nadciśnienia

Suplementacja w profilaktyce nadciśnienia
Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób układu krążenia. W przypadku braku podjęcia odpowiednich kroków, mających na celu obniżenie podwyższonego ciśnienia krwi, z biegiem czasu dochodzi do nieodwracalnych zmian narządowych, przede wszystkim w sercu, mózgu i nerkach. Nadciśnienie jest także jednym z głównych czynników przyczyniających się do powstawania zmian miażdżycowych.

Choroba ta może mieć różne podłoże i często we wczesnych stadiach – zupełnie niezauważalny dla chorych przebieg. Ciśnienie uważa się za podwyższone, gdy przyjmuje wartości powyżej 140/90 mmHg.

Wysokie nadciśnienie wymaga zazwyczaj leczenia farmakologicznego, jednak jeżeli choroba nie jest zbyt zaawansowana w praktyce wystarczy nieraz zmiana nawyków żywieniowych, zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie nadmiernej masy ciała. Oprócz konwencjonalnych zabiegów żywieniowych i treningowych istnieje jeszcze suplementacja, która jak się okazuje może przyczynić się w sposób wyraźny do poprawy wskaźników ciśnienia tętniczego krwi w prosty, nieuciążliwy sposób.

Istnieje przynajmniej kilka komponentów i substancji naturalnego pochodzenia, które działać mogą delikatnie hipotensyjnie. Na szczególną uwagę zasługują  wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega 3. Niedostateczne ich spożycie często powiązane jest z podwyższonym ciśnieniem tętniczym. W badaniach naukowych zaobserwowano, że długołańcuchowe  kwasy tłuszczowe (EPA i DHA zawarte w oleju rybim) w dawce około 3 – 4g na dobę przyczyniają się do obniżenia ciśnienia skurczowego o około 3,8 -5,1 mmHg i rozkurczowego o około 2mmHg.

Ciekawe są też wyniki badań z użyciem argininy – aminokwasu naturalnie występującego w żywności, który wykazuje zdolność do zwiększania poziomu tlenku azotu. Tlenek azotu natomiast działa relaksująco na śródbłonek i zmniejsza opór naczyniowy przyczyniając się tym samym do obniżenia ciśnienia tętniczego. W jednym z badań przeprowadzonych na diabetykach 3 g argininy na dobę obniżyły ciśnienie skurczowe o 8 mmHG i rozkurczowe o 2,4 mmHg. W ostatnim czasie pojawiło się sporo publikacji naukowych opisujących hipotensyjny potencjał l-argininy.

Również suplementy zawierające ekstrakty z czosnku mogą być przydatne w profilaktyce nadciśnienia. Dostępne publikacje naukowe (w tym metaanalizy) wskazują, że suplementacja ekstraktem z czosnku jest skuteczniejsza niż placebo w obniżaniu podwyższonego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego  krwi (odpowiednio: 4,6 mmHg i 2,8 mmHg).

Trzy wyżej opisane pozycje oczywiście nie wyczerpują mawianego zagadnienia, istnieją dane o korzystnym wpływie na ciśnienie tętnicze również innych substancji dostępnych w postaci suplementów, jak choćby magnezu, potasu i witaminy C. Ze względu na ramy objętościowe tego artykułu więcej uwagi poświęcę im innym razem. Tymczasem warto sobie zapamiętać, że podwyższone ciśnienie krwi można skutecznie obniżyć za pomocą diety, treningu i odpowiednio dobranej suplementacji.

n-3 fatty acids of marine origin lower systolic blood pressure and triglycerides but raise LDL cholesterol compared with n-3 and n-6 fatty acids from plants M Kestin, P Clifton, GB Belling and PJ Neste Effects of n-3 polyunsaturated fatty acids on glucose homeostasis and blood pressure in essential hypertension. A randomized, controlled trial. Toft I, Bønaa KH, Ingebretsen OC, Nordøy A, Jenssen T. Oral arginine reduces systemic blood pressure in type 2 diabetes: its potential role in nitric oxide generation. Huynh NT, Tayek JA.