Czy stosowanie sterydów odciska piętno na psychice?

O wpływie stosowania sterydów anaboliczno-androgennych na psychikę mówi się sporo, jednak większość powielanych teorii wydaje się nie mieć rzetelnego uzasadnienia. Opublikowane niedawno w British Journal of Sports Medicine wyniki badań wskazują, że „koks” zdecydowanie niekorzystnie odbija się na zdrowiu psychicznym osób regularnie go stosujących. Jak się okazuje wyniki badania są dość interesujące i zarazem niezbyt optymistyczne dla entuzjastów dopingu hormonalnego.

Doping w sporcie wyczynowym i amatorskim

Doping hormonalny polegający na przyjmowaniu sterydów anaboliczno-androgennych jest nieodłącznie związany z uprawianiem sportu zarówno wyczynowego jak i „rekreacyjnego”. Chociaż nie wszyscy sportowcy biorą, to uznać należy za fakt, że znaczna część wyczynowców jak i amatorów stosuje niedozwolone środki wspomagające takie jak testosteron i jego analogi. Aspekt zdrowotnych konsekwencji takich praktyk od dawna skupia uwagę zarówno naukowców jak i samych sportowców. Ciągle niewiele jest badań oceniających długofalowe skutki przyjmowania sterydów, a zwłaszcza ich wpływ na zdrowie psychiczne.

Interesującej badanie

Naukowcy z Uniwersytetu w Goeteborgu we współpracy z grupą specjalistów ze Szpitala Uniwersyteckiego Sahlgrenska postanowili przebadać 700 wyczynowych szwedzkich sportowców uprawiających w latach 1960-1979 zawodowo dyscypliny takie jak zapasy, pchnięcie kulą i trójbój siłowy. Część z badanych (około 20%) przyznała się do stosowania dopingu farmakologicznego w postaci sterydów anaboliczno-androgennych (SAA). Celem badania było odpowiedź na pytanie czy istnieje związek między użyciem SAA i występowaniem problemów psychicznych oraz – jak ten związek wygląda i czy istnieją długofalowe skutki stosowania dopingu. Do jakich wniosków doprowadziły badania?

Wnioski

Zaobserwowano, że sportowcy stosujący środki dopingujące statystycznie częściej doświadczali depresji, zaburzeń nastroju, problemów z koncentracją jak i również częściej przejawiali agresję w stosunku do innych osób. Grupa byłych sportowców przyznających się do przyjmowania sterydów anaboliczno-androgennych okazała się także chętniej rozładowywać napięcia i negatywne skutki stresu przy pomocy alkoholu i niedozwolonych środków odurzających z grupy narkotyków. Autorzy projektu  uznali, że istnieje związek pomiędzy stosowaniem sterydów a problemami natury psychicznej, jednocześnie podkreślili jednak, iż potrzebne są dalsze badania pozwalające mechanizmy i kierunek tej zależności przybliżyć.

Źródła: S. Lindqvist, T. Moberg, B. O. Eriksson, C. Ehrnborg, T. Rosen, C. Fahlke. A retrospective 30-year follow-up study of former Swedish-elite male athletes in power sports with a past anabolic androgenic steroids use: a focus on mental health. British Journal of Sports Medicine, 2013;