Najlepsza dieta pod CROSSFIT

Zarówno sam CrossFit jak i diety ketogenne cieszą się w dzisiejszych czasach dużą popularnością. Często można spotkać się jednak z twierdzeniem mówiącym, iż tych dwóch pojęć nie powinno się ze sobą łączyć, gdyż w ujęciu praktycznym nie są ze sobą kompatybilne. Założenie to wydaje się logiczne, biorąc pod uwagę specyfikę treningów CrossFitowych, ale dla pewności warto poszukać wsparcia w literaturze fachowej opartej na wynikach badań naukowych.

Przeczytaj koniecznie:

Crossfit, a kulturystyka? Czyli sylwetka ponad wszystko!

 

CrossFit a niskowęglowodanowa dieta ketogenna

Zawodnicy trenujący CrossFit często starają się realizować założenia tzw. „diety paleolitycznej”, która co prawda w swoich założeniach odrzuca część popularnych dziś pokarmów węglowodanowych (jak produkty dosładzane i produkty pochodzenia zbożowego, a nawet – strączki), ale która zarazem nie jest dietą ketogenną, choćby z tego powodu że dopuszcza spożywanie owoców i warzyw, a w mniej restrykcyjnych formach – również warzyw skrobiowych. Bez wątpienia specyfika wysiłku w treningach CorssFit jest taka, że dominują tam przemiany beztlenowe czyli takie, w których spalana jest glukoza a nie kwasy tłuszczowe. Jest to kwestia bardzo ważna i rzucająca cień na pomysły, wedle których warto jako uzupełnienie dla tej aktywności stosować niskowęglowodanowe diety ketogenne. Mimo wszystko jednak znaleźć można doniesienia zawodników, które chwalą połączenie CrossFitu i diety ketogennej, co wydaje się być sprzeczne z logiką. I w tym miejscu warto wykroczyć poza teoretyczne rozważania i odnieść się do danych praktycznych, pochodzących z badań naukowych.

Interesujący eksperyment

Niestety podstawowy problem dotyczący weryfikacji skuteczności określonych strategii żywieniowych, jako elementu wspomagania rozwoju formy sportowej i pracy nad kompozycją sylwetki u osób trenujących CrossFit jest taki, że ilość przeprowadzonych badań jest dość skromna. Tym niemniej jednak, odnosząc się do meritum tego artykułu, można oprzeć się na wynikach ciekawego dość eksperymentu, którego celem było zbadanie wpływu 6-tygodniowego protokołu LCKD i programu CrossFit na skład ciała i zdolności wysiłkowe. W studium wzięło udział 27 ochotników trenujących amatorsko CrossFit, którzy zostali losowo przydzieleni do diety LCKD (3 mężczyzn i 9 kobiet) lub do diety kontrolnej (2 mężczyzn i 13 kobiet). Uczestnikom z grupy LCKD polecono spożywanie produktów żywnościowych w ilościach wg uznania (ad libitum), przy założeniu zmniejszenia podaży węglowodanów do progu poniżej 50g na dobę (<10% całkowitej energii), uczestnikom z grupy kontrolnej zalecono by odżywiali się tak jak zwykle.

Przestrzeganie założeń diety było weryfikowane poprzez cotygodniowe pomiary ciał ketonowych w moczu oraz przez specjalne protokoły informacyjne. Wszyscy badani uczestniczyli w czterech sesjach treningowych CrossFit w tygodniu, przez okres 6 tygodni. Skład ciała mierzono metodą DEXA, a parametry wysiłkowe oceniano za pomocą analizy porównawczej protokołów CrossFit.

Wyniki eksperymentu

W stosunku do grupy kontrolnej, uczestnicy z grupy diety LCKD zmniejszyli masę ciała i procentową zawartość tłuszczu. Nie odnotowano natomiast istotnych różnic w poziomie beztłuszczowej masy ciała pomiędzy grupami. Co ciekawe zanotowano pewne różnice w niektórych (ale nie wszystkich) testach wysiłkowych na koniec badania: grupa LCKD uzyskała w tej materii lepsze wyniki.

Link do abstraktu z badania dostępny jest poniżej:

commons.lib.jmu.edu/master201019/109/#.V3qaSi5KFUQ.twitter

Podsumowanie

Powyższe badanie, pomimo pewnych ograniczeń dostarcza bardzo ciekawych wniosków i skłania do przemyśleń. Otóż przytoczone dane wskazują, że dieta ketogenna może być kompatybilna z sesjami treningowymi typu CrossFit i nie tylko nie musi prowadzić do obniżenia wydolności, ale wręcz może służyć poprawie przynajmniej niektórych wyników w wybranych testach. Protokół łączący dietę LKCD z treningami typu CrossFit może też sprawdzić się w promowaniu redukcji tkanki tłuszczowej, przynajmniej u osób trenujących amatorsko, chcących poprawić skład ciała. Należy mieć jednak na uwadze, że powyższe badanie nie weryfikuje omawianej kwestii w sposób rozstrzygający, a stanowi raczej powód do refleksji. Wnioski tutaj zawarte nie oznaczają, że dieta ketogenna stanowi optymalny sposób żywienia dla osób trenujących CrossFit, a także  że będzie się sprawdzać w każdym wypadku (różnice w postępach u poszczególnych uczestników w ramach tych samych grup były bardzo znaczące).