Indywidualny plan

Dietetyczny

Indywidualny plan

Treningowy

Indywidualny plan

Dieta + Trening

Opieka dietetyka i trenera Już od

Plan dieta + trening 29,99 zł/mies.

Opieka dietetyka Już od

Plan dietetyczny 26,66 zł/mies.

Opieka trenera Już od

Plan treningowy 23,33 zł/mies.

Plany dieta i trening
{{$parent.show_arts ? 'Artykuły' : 'Baza wiedzy'}}
Sklep

Popularny lek zmniejsza korzyści wynikające z uprawiania sportu

Statynami nazywamy grupę leków stosowanych w medycynie w celu obniżenia poziomu cholesterolu i zmniejszania ryzyka chorób układu krążenia u osób z grupy wysokiego ryzyka. Ze stosowaniem statyn wiąże się wiele kontrowersji, a badania wskazują, że stosowanie jednej z nich – simawastatyny – znosi część korzyści wynikających z podejmowania regularnej aktywności fizycznej w przypadku osób z nadmierną masą ciała.

Wysiłek fizyczny a zdrowie

Nie ulega wątpliwości, że odpowiednio ukierunkowana, regularna aktywność fizyczna w sposób ewidentnie pożądany oddziałuje na zdrowie i samopoczucie. Wśród korzyści z niej wynikających wymienić można poprawę kondycji, korzystny wpływ na funkcjonowanie układu krążenia, zmniejszone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, poprawę tolerancji glukozy czy obniżenie nadmiernej masy ciała. W zasadzie trudno przecenić rolę, jaką w życiu człowieka może odegrać rekreacja ruchowa, zwłaszcza w odniesieniu do ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Niestety okazuje się, że niektóre farmaceutyki mogą zablokować pozytywny wpływ wysiłku przynajmniej na wybrane parametry fizjologiczne.

Intrygujące badanie

Grupa naukowców z Uniwersytetu Missouri postanowiła zbadać czy stosowanie leku z grupy statyn – simiwastatyny, wpływa na adaptację wysiłkową osób z nadmierną masą ciała, u których stwierdzono przynajmniej dwa wskaźniki zespołu metabolicznego. Zespołem metabolicznym nazywamy zbiór współistniejących czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca, takich jak otyłość brzuszna, nadciśnienie, dyslipidemia, zaburzenia tolerancji glukozy. W badaniu wzięło udział 37 ochotników w wieku 25-59 lat, nieuprawiających do tej pory sportu, prowadzących siedzący tryb życia. Uczestnicy zostali poddani dwunastotygodniowemu szkoleniu, przy czym osiemnastu zbadanych otrzymało także dodatkowo 40 mg simwastatyny. Po dwunastu tygodniach niestety okazało się, że korzyści wynikające z regularnej aktywności fizycznej rejestrowane są jedynie w grupie nieprzyjmującej leku.

Podsumowanie

Chociaż przytoczone tutaj wyniki badań wymagają jeszcze potwierdzenia w innych, szerzej zakrojonych eksperymentach, to warto już dziś zastanowić się nad wnioskami. Biorąc pod uwagę rolę, jaką odgrywać może wysiłek fizyczny w profilaktyce chorób układu krążenia, stwierdzić należy, iż profilaktyczne przepisywanie leków z grupy statyn powinno być poprzedzone próbą obniżenia wskaźników ryzyka choroby niedokrwiennej serca odpowiednio ukierunkowaną aktywnością fizyczną i dietą. Zbyt pochopne zalecenia leków z tej grupy może potencjalnie nieść za sobą niepożądane efekty w postaci zmniejszenia potencjalnych korzyści wynikających z późniejszego wprowadzenia wysiłku fizycznego.

Źródła: • Mikus CR, et al. Simvastatin impairs exercise training adaptations. J Am Coll Cardiol. 2013 Apr 10. pii: S0735-1097(13)01403-4.

Treści prezentowane na naszej stronie mają charakter edukacyjny i informacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby były one merytorycznie poprawne. Pamiętaj jednak, że nie zastąpią one indywidualnej konsultacji ze specjalistą, która jest dostosowana do Twojej konkretnej sytuacji.