Indywidualny plan

Dietetyczny

Indywidualny plan

Treningowy

Indywidualny plan

Dieta + Trening

Opieka dietetyka i trenera Już od

Plan dieta + trening 29,99 zł/mies.

Opieka dietetyka Już od

Plan dietetyczny 26,66 zł/mies.

Opieka trenera Już od

Plan treningowy 23,33 zł/mies.

Plany dieta i trening
{{$parent.show_arts ? 'Artykuły' : 'Baza wiedzy'}}
Sklep

Predyspozycje genetyczne, otyłość, nadciśnienie a przebieg COVID

Predyspozycje genetyczne, otyłość, nadciśnienie a przebieg COVID
Natura nie jest sprawiedliwa, dziedziczymy określone predyspozycje do budowania mięśni, siły, szybkości czy wytrzymałości. Obok tych pozytywnych, otrzymujemy również pokaźny pakiet problemów np. związanych z niewrażliwością na niektóre leki (cechy farmakogenetyczne), reakcjami nadwrażliwości, uczuleniami (skłonnościami do alergii), anafilaksją.

Znamy wiele chorób związanych z defektami pojedynczego genu (np. mukowiscydoza, sierpowatość krwinek czerwonych, zespół Criglera-Najjara, Choroba Gauchera) lub wielogenowych (np. dziedziczne kardiomiopatie, choroby serca). Okazuje się, że przebieg COVID-19 w dużej mierze zależy od odziedziczonego „garnituru genetycznego”.

COVID a receptory ACE

Wyniki badań sugerują, iż wirus powodujący występowanie choroby koronawirusowej (COVID-19) korzysta z receptorów ACE2 (enzymu konwertującego angiotensynę 2), aby dostać się do komórek. W związku z tym warianty genetyczne receptora ACE2 są często rozpatrywane, jako jeden z czynników leżących u podłoża genetycznej predyspozycji do zakażenia COVID-19. ACE2 jest powiązany z chromosomem X. Może to wskazywać na częstsze występowanie i nasilenie przebiegu COVID-19 u mężczyzn niż u kobiet. 

COVID a otyłość

W retrospektywnym badaniu z Lille we Francji analizowano związek między wskaźnikiem masy ciała BMI a koniecznością stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej (IMV) u 124 pacjentów przyjętych na oddział intensywnej terapii z powodu SARS-COV-2. Spośród 124 pacjentów 84 (75,8%) było otyłych (BMI >30 kg/m2), co wskazuje na wysoką częstość występowania otyłości wśród pacjentów przyjętych na intensywną terapię z powodu SARS-COV-2. Blisko 90% otyłych pacjentów wymagało mechanicznej wentylacji, a to raczej nie jest przypadek.

Odkrycie Polaków

Naukowcy wzięli pod uwagę 20 tysięcy genów pacjentów z COVID-19, z chorobą o różnym stopniu ciężkości. Zastosowanie sekwencjonowanie DNA. Naukowcy twierdzą, iż wariant genetyczny, który jest związany z chromosomem 3, sprawia, iż ponad dwukrotnie rośnie prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu COVID-19, tzn. takiego, który jest zakończony pobytem na oddziale intensywnej terapii, a nawet może prowadzić do zgonu.

Kiedy i u kogo rośnie ryzyko?

Ryzyko zgonu na COVID znacząco zwiększa podeszły wiek, płeć męska, choroby współistniejące (np. otyłość, cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie tętnicze), duże znaczenie mają również czynniki genetyczne. Pacjenci z cukrzycą lub hiperglikemią są narażeni nawet na czterokrotnie większe ryzyko śmierci i ciężkiego przebiegu COVID-19 w porównaniu do osób bez cukrzycy. Główną przyczyną śmiertelności u pacjentów z COVID-19 z cukrzycą jest osłabiona odpowiedź immunologiczna na infekcje wirusowe. Nadciśnienie wiąże się z prawie 2,5-krotnie zwiększonym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19, a także z podobnie istotnie wyższym (2,4-krotnie) ryzykiem zgonu. Biorąc pod uwagę, iż w Polsce nadciśnienie ma ~10 mln ludzi (26% populacji), cukrzycę ok. 3 mln, a kolejne kilka milionów osób cierpi z powodu hiperglikemii, oporności na insulinę (czyli ma wstępną fazę cukrzycy typu II), liczba zgonów na COVID jest zaskakująco mała.

Źródła: Peavy R. D. i in. Understanding the mechanisms of anaphylaxis https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2683407/ Watkins H. Dziedziczne kardiomiopatie https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/008/914/original/12-29.pdf?1469020025 Wang K., Chen W. CD147-spike protein is a novel route for SARS-CoV-2 infection to host cells https://www.nature.com/articles/s41392-020-00426-x Darbeheshti F. Genetic predisposition models to COVID-19 infection https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7202332/ Sameer M. i in. Obesity and COVID-19: what makes obese host so vulnerable? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7779330/ https://pulsmedycyny.pl/polscy-naukowcy-wskazali-gen-zwiekszajacy-ryzyko-ciezkiego-przebiegu-covid-19-istotny-krok-do-wygrania-z-pandemia-1138519 Gazzaz Z.J. Diabetes and COVID-19 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33817321/ 8. Lippi G. Hypertension in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19): a pooled analysis https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32231171/

Treści prezentowane na naszej stronie mają charakter edukacyjny i informacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby były one merytorycznie poprawne. Pamiętaj jednak, że nie zastąpią one indywidualnej konsultacji ze specjalistą, która jest dostosowana do Twojej konkretnej sytuacji.