Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Forum

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Artykuły
Sklep

W jaki sposób palenie papierosów obniża kondycję seksualną u mężczyzn?

W jaki sposób palenie papierosów obniża kondycję seksualną u mężczyzn?
O tym, że palenie papierosów jest czynnikiem obniżającym kondycję seksualną u mężczyzn wiadomo od dawna. Niestety palacze zazwyczaj niewiele robią sobie z tej perspektywy do czasu, aż sami nie odczują jej skutków, choć i wtedy często winą obarczają przemęczenie, stres i brak chęci… Tymczasem jak pokazują badania nikotynizm jest główną przyczyną zaburzeń wzwodu u mężczyzn przed 40 rokiem życia. Warto zastanowić się jakie mechanizmy leżą u podłoża tej niesympatycznej zależności.

Papieros zabija powoli

Palenie papierosów jest zdradliwe głównie z tego powodu, że poważne (i często nieodwracalne)  jego konsekwencje pojawiają się po wielu latach nałogu. Niestety nie umniejsza to w żaden sposób powagi sytuacji, a wręcz stanowi dodatkowy czynnik potęgujący, gdyż jeśli na co dzień nie dostrzegamy od razu bezpośredniego związku pomiędzy daną czynnością, a jej negatywnymi skutkami, to nie przyjmujemy do wiadomości, iż faktycznie zależność przyczynowo-skutkowa występuje do czasu, aż – jak to się mówi – jest już za późno, lub na tyle późno, że potrzeba wytężonych starań by choć częściowo odwrócić niepożądane konsekwencje. Tak też jest niestety z wpływem palenia na kondycję seksualną. Choć w zasadzie tutaj problem jest bardziej złożony, gdyż tego typu skutki nikotynowego nałogu podzielić można na długofalowe i natychmiastowe.

W jaki sposób palenie upośledza zdolności seksualne?

Mechanizmy, za pośrednictwem których palenie papierosów sprzyja występowaniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn są skomplikowane i wielopłaszczyznowe. Uważa się wręcz, że nie wszystkie zostały w pełni poznane. Niemniej jednak wiedza jaką dysponujemy pozwala uchwycić przebieg zależności i odnieść go do kontekstu  uwarunkowań jakie rządzą naszą fizjologią. Otóż  palenie papierosów doprowadza do następujących skutków:

  • uszkodzenie śródbłonka naczyniowego,  skutkujące zaburzeniem lokalnego wydzielania tlenku azotu – czynnika,  odpowiadającego za rozszerzenie światła naczyń i umożliwiającego napływ krwi do miejsc intymnych. Do uszkodzenia śródbłonka doprowadza permanentna ekspozycja na działanie składników dymu nikotynowego jak i postępujący proces powstawania blaszki miażdżycowej;
  • nasilona agregacja (tworzenie zakrzepów) w obrębie naczyń doprowadzających krew do miejsc intymnych, efekt będący skutkiem wzrostu poziomu fibrynogenu indukowany paleniem papierosów – niestety jest to trwała konsekwencja nikotynizmu;
  • ograniczenie dopływu krwi tętniczej będące konsekwencją pobudzenia układu autonomicznego przez nikotynę. Efekt ten jest niemalże natychmiastowy i nasila się wraz z każdym wypalonym papierosem. Skutki utrzymują się przez okres od kilku do kilkunastu godzin od zgaszenia ostatniego papierosa;
  • odpływ krwi z miejsc intymnych zachodzący pod wpływem nieprawidłowego funkcjonowania mechanizmów zastawkowych. Podłoże tej zależności nie jest w pełni poznane, niemniej jednak zaobserwowano, że u palaczy patologia ta występuje szczególnie często i objawia się nie tyle niemożnością uzyskania wzwodu, co jego szybkim zanikiem w trakcie stosunku płciowego.

Wnioski

Palenie warto rzucić choćby po to by przez długie lata cieszyć się dobrą kondycją seksualną. Nie ma co odkładać decyzji o zerwaniu z nałogiem na „potem”, gdyż może się okazać, że negatywne konsekwencje nikotynizmu okażą się po prostu… trwałe!

 

W artykule mówimy o: Zdrowie Seks