Wapń w diecie sportowca

Wapń kojarzy nam się z „dobrą kondycją kości i zębów”. Tymczasem biologiczna rola tego pierwiastka jest o wiele szersza i może być postrzegana w funkcjonalnym ujęciu – w kontekście potrzeb osób aktywnych fizycznie, zwłaszcza w przypadku chęci poprawy zarówno ogólnie pojętego zdrowia jak i kompozycji sylwetki!

Przeczytaj koniecznie:

Czy wody mineralne są dobrym źródłem wapnia?


Wapń a masa i skład ciała

Warto nadmienić, iż w ostatnich latach pojawiło się sporo publikacji naukowych traktujących o pozytywnym wpływie wapnia na masę i skład ciała, stąd też zasadne wydaje się przykładanie szczególnego nacisku na podaż wspomnianego składnika w przypadku osób odchudzających się. W zasadzie temat bywał poruszany już trzy dekady temu – zespół badaczy pod kierownictwem dr McCorron zaobserwował, że wyższe spożycie wapnia koreluje z niższym ryzykiem nadwagi i otyłości, ale dopiero w ostatnim dziesięcioleciu ewidentnie potwierdzono i zbadano tę domniemana do niedawna zależność. Okazuje się, że wapń jest pierwiastkiem, który z jednej strony może wpływać na wchłanianie lipidów z przewodu pokarmowego, a z drugiej – regulować aktywność adipocytów  (komórek tłuszczowych (Zemel i wsp, 2002). Co ciekawe, naturalne źródła wapnia, czyli – żywność konwencjonalna mogą się w materii odchudzania sprawdzać lepiej niż suplementy diety!

Wątpliwości wokół wapnia

Pewne kontrowersje dotyczące spożycia wapnia dotyczą jego potencjalnie niekorzystnego wpływu na kondycję układu krążenia. W jednej z metaanaliz wykonanej przez zespół badaczy kierowany przez dr Bolland, zaobserwowano, że wysokie spożycie wspomnianego pierwiastka skorelowane jest też z wyższym ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Należy mieć na uwadze, że wspomniana praca badawcza ma pewne ograniczenia – autorzy tak naprawdę koncentrowali się na wpływie spożycia wapnia na ryzyko rozwoju osteoporozy i włączając do niej prace innych ekspertów nie analizowali wyjściowej kondycji układu krążenia badanych. Najważniejsze jest jednak to, że istnieje spora ilość badań wskazujących na odmienną zależność. Innymi słowy w wielu badaniach wcześniejszych i późniejszych wykazano, że zwiększanie spożycia wapnia może być korzystne z punktu widzenia profilaktyki rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, co wykazał m.in. zespół autorów metaanalizy z 1999 roku, kierowany przez dr Griffith. Temat niewątpliwie jest ciekawy i póki co warto się wstrzymać z wyciąganiem ostatecznych wniosków.

Podsumowanie

Wapń jest bardzo ważnym i zarazem stosunkowo często deficytowym składnikiem diety. Wpływa zarówno na stan kości i zębów, jak i na efektywność procesów podejmowanych na rzecz poprawy składu ciała. Warto przyłożyć odpowiedni nacisk na to by dostarczyć wymaganą jego ilość z dietą. Jednocześnie należy uważać, by dawki tego pierwiastka nie były przesadnie wysokie, gdyż istnieje pewne ryzyko, że w takiej sytuacji dojść może do niekorzystnych zmian w obrębie układu krążenia (tak wiec dobrze jest zachować wstrzemięźliwość w przyjmowaniu dużych dawek suplementów wapniowych, chyba że jest to uzasadnione stanem zdrowotnym).