Rezweratrol: ćwiczysz – nie bierz!

Rezweratrol miał być substancją przełomową jeśli chodzi o pozytywny wpływ na ludzkie zdrowie. Z tym silnym przeciwutleniaczem pochodzenia naturalnego wiązano bardzo duże nadzieje, jeśli chodzi o zmniejszanie ryzyka rozwoju chorób nowotworowych, miażdżycy i cukrzycy. Badania przeprowadzone na ludziach jednak dały w tej materii mieszane wyniki, a przy okazji pokazały, iż związek ten ma także inne, nieciekawe oblicze, które sprawia, że nie za bardzo nadaje się on jako suplement dla sportowców i osób aktywnych fizycznie…

Przeczytaj koniecznie:

Owoce i warzywa a zakwaszenie organizmu

 

Ciekawe badanie

Interesujących danych w omawianym kontekście dostarcza wynik badania przeprowadzonego przez zespól duńskich naukowców pod kierownictwem dr Gliemann. W eksperymencie wzięło udział dwudziestu siedmiu aktywnych fizycznie, zdrowych ochotników. Średnia wieku uczestników wynosiła 65 lat, co nie było przypadkowe, proces starzenia wiąże się bowiem ze wzrostem aktywności wolnych rodników i zmniejszeniem sprawności naturalnych mechanizmów chroniących organizm przed ich negatywnym wpływem. Dzięki temu bardziej wnikliwie można było ocenić zweryfikować rezweratrolu. Wszyscy biorący udział w studium zostali poddani regularnym treningom o wysokiej intensywności, przy czym połowa badanych otrzymywała 250mg trans-rezweratrolu dziennie, a reszta – placebo.

Wyniki eksperymentu

Po ośmiu tygodniach suplementacji i regularnych treningów okazało się, że poziom białka VCAM-1, (które uznawane jest za ważny czynnik nasilający tempo rozwoju blaszki miażdżycowej), uległ większemu obniżeniu w grupie otrzymującej rezweratrol, co uznać należy za efekt zdecydowanie pozytywny. Tutaj jednak korzyści z przyjmowania tego związku się kończą. Wyniki badania pokazały także, iż tętno spoczynkowe i ciśnienie tętnicze krwi obniżyły się jedynie w grupie otrzymującej placebo! Co więcej grupa otrzymująca rezewratrol zanotowała mniejsze postępy w rozwoju tolerancji wysiłkowej (VOmax). Mówiąc wprost, rezweratrol zadziałał prozdrowotnie, ale tylko w pewnym obszarze kondycji zdrowotnej, w innym – przyniósł efekt odwrotny do zamierzonego, a dodatkowo zmniejszył korzyści kondycyjne wynikające z wysiłku fizycznego.

Podobnych badań jest więcej

Gdyby przytoczone powyżej badanie było odosobnionym wyjątkiem, prawdopodobnie zostałoby pominięte w ogólnym rozrachunku. Niestety podobnych dowodów jest więcej. W jednym z eksperymentów przeprowadzonym przez zespół kanadyjskich naukowców pod kierownictwem dr Scribbans zanotowano, że przyjmowanie 150mg rezweratrolu 3 razy w tygodniu po treningu interwałowym typu HIIT, również doprowadza do pogorszenia adaptacji wysiłkowej co skutkowało słabszą poprawą wydolności…

Wnioski

Mając na uwadze przedstawione dane należy uznać, że suplementacja dużymi dawkami rezweratrolu w przypadku sportowców i osób aktywnych fizycznie może być nierozsądnym posunięciem. Istnieją bowiem przesłanki by uważać, że substancja ta zmniejsza szereg potencjalnych korzyści wynikającej z uprawiania sportu, również – na rekreacyjnym poziome.