Witamina K2 a układ krążenia

W jednym z poprzednich artykułów omówiłem w sposób przekrojowy biologiczną rolę witaminy K, z uwzględnieniem zróżnicowanego wpływu jej dwóch postaci na funkcjonowanie organizmu (witaminy K1 i K2). W niniejszym opracowaniu, skoncentruję się na bardziej kierunkowym działaniu tego związku, działaniu, które ostatnio budzi sporo zainteresowania i które dotyczy układu krążenia, a przede wszystkim procesu kalcyfikacji naczyń krwionośnych i rozwoju miażdżycy.

Przeczytaj koniecznie:

Jesienno-zimowa suplementacja witaminowa

Zanim przeczytasz ten artykuł

Przed lekturą niniejszego opracowania zachęcam do zapoznania się z treścią poprzedniego artykułu traktującego w sposób przekrojowy o właściwościach witaminy K. Zawarte tam informacje wprowadzające pozwalają stworzyć szerszy kontekst do zrozumienia wpływu wspomnianej witaminy na funkcjonowanie układu krążenia, a wpływ ten jest nie tylko intrygujący, ale też złożony i warto dołożyć wszelkich starań by zrozumieć jego istotę i wyciągnąć wnioski, które można przełożyć na praktykę. Link do poprzedniego artykułu znajduje się poniżej:

http://potreningu.pl/articles/4394/witamina-k1-i-k2---pakiet-kluczowych-informacji

Miażdżyca a kalcyfikacja naczyń

Nie ulega wątpliwości, że miażdżyca tętnic obwodowych jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny, zarówno w odniesieniu do działań leczniczych jak i przede wszystkim prewencyjnych. Problem polega na tym, że procesy miażdżycowe ulegają uruchomieniu już w stosunkowo wczesnych etapach naszego życia. W toku kolejnych okresów rozwoju możemy w zasadzie jedynie starać się spowolnić ich przebieg. Obrazowe metody diagnostyczne pozwoliły odkryć, że około 90% blaszki miażdżycowej ulega uwapnieniu, a proces nasilenia tego procesu powiązany jest z nasileniem zwężenia światła naczyń. Ilość odłożonego wapnia w blaszce miażdżycowej koreluje także z ryzykiem śmierci w przypadku niektórych schorzeń z towarzyszącą miażdżycą.

Proces kalcyfikacji budzi sporo zainteresowania, zarówno w odniesieniu do skutków jakie za sobą niesie jak i przyczyn, które leżą u podłoża. Wbrew temu co pierwsze przychodzi do głowy, nasilenie wspomnianego procesu nie jest bezpośrednio powiązane z podażą wapnia z diety. Mało tego w organizmie może dochodzić do takich paradoksów, że jednocześnie obserwuje się utratę wapnia z kości (czyli z miejsca gdzie powinien ulegać kumulacji), a nasilone jego odkładanie w obrębie naczyń krwionośnych. To wskazuje, iż mechanizmy leżące u podłoża wspomnianych procesów są bardziej skomplikowane…

Białka regulujące przemiany wapniowe

W naszym organizmie istnieją unikalne białka, których biologiczna rola sprowadza się do ogólnie pojętego  regulowania przemian wapniowych. Wiele wskazuje na to, że od ich aktywności uzależniony jest przebieg procesu kalcyfikacji naczyń (czyli odkładania w nich wapnia). Szczególną rolę w tej materii pełni białko zwane MPG (skrót z ang. Matrix protein Gla) oraz białku Gas6 (z ang.: Growth Arest Specific protein). I tutaj w grę wchodzi kilka czynników mogących w sposób niekorzystny wpływać na aktywność wspomnianych białek jak i pośrednio lub bezpośrednio oddziaływać na proces odkładania wapnia w naczyniach krwionośnych.

MPG i witamina K

Bez wątpienia dla omawianego powyżej procesu znaczenie kluczowe mają zaburzenia równowagi wapniowo-fosforanowej (hiperfosfatemia, hiperkalcemia). Zaburzenia te wpływają na uwalniania osteokalcyny, osteopontyny, osteonektyny i doprowadzają do podobnej sytuacji jak ta, która ma miejsce w obrębie… tkanki kostnej (i która pobudza jej mineralizację). I tutaj do gry wchodzi witamina K, która umożliwia białku MPG (po jego karboksylacji) wiązanie jonów wapnia i fosforu, co zapobiega odkładaniu ich w obrębie ścianek naczyń. Uzależnienie aktywności MPG od obecności witaminy K sprawia, że witamina ta staje się ważnym ogniwem uczestniczącym w procesie rozwoju miażdżycy. Na poziom witaminy K w ustroju możemy bowiem wpływać!