Syrop glukozowo-fruktozowy VS cukier stołowy. Cz. II

Zagadnienia związane z wpływem konsumpcji syropu glukozowo-fruktozowego na zdrowie oraz na masę i skład ciała budzą sporo emocji. Pikanterii dodaje tutaj fakt, iż HFCS przedstawiany bywa jako jeszcze gorszy i bardziej szkodliwy niż popularny cukier stołowy. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację rozważań dotyczących różnic we wpływie jaki wywierają na nasz organizm produkty słodzone sacharozą i produkty słodzone syropem glukozowo-fruktozowym.

Przeczytaj koniecznie:

Syrop z agawy – czyżby zdrowsza alternatywa dla cukru?


Interesujące okazują się też zmiany w parametrach metabolicznych uczestników badania. Okazało się bowiem, że niezależnie od rodzaju i ilości uwzględnionego dodatku słodzącego, u wszystkich ochotników zanotowano korzyści takie jak:

  • spadek poziomu cholesterolu całkowitego,
  • spadek poziomu LDL,
  • spadek poziomu triglicerydów.

Komentarz do badania

Oczywiście powyższe zmiany w parametrach lipidowych zarówno w masie jak i składzie ciała, nie zostały spowodowane dodatkiem sacharozy czy HFCS, a zmniejszeniem podaży energii ogółem i spadkiem ilości tkanki tłuszczowej. Gdyby dieta charakteryzowała się dodatnim bilansem energetycznym, bez wątpienia wyniki badania byłyby inne! Czy jednak istniałyby istotne rozbieżności pomiędzy wpływem sacharozy i HFCS na ludzki organizm? Raczej należy w to wątpić…

Wady badania

Powyższe badanie, pomimo ewidentnych zalet, ma oczywiście swoje wady. Spora ilość uczestników nie wytrwała do końca, znaczną część grup stanowiły kobiety, z badania wyłączono też osoby po 60 roku życia, a co najbardziej frapujące, praca została wsparta przez Corn Refiners Association, co może rzutować na obiektywność przedstawionych danych. Niemniej wnioski i tak są godne uwagi choćby ze względu na pomysł, liczebność grupy osób biorących udział w badaniu, metodologię (podwójna ślepa próba, cztery rodzaje diet dające możliwość porównania skutków spożycia sacharozy i HFCS). Pełen tekst badania dostępny jest pod poniższym linkiem:

http://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-2891-11-55

Gdyby powyższe studium było odosobnione w swoich wynikach, jego wiarygodność byłaby niższa. Należy jednak podkreślić, że do podobnych wniosków skłaniają także inne badania, do których choćby pokrótce warto się odnieść.

HCFS VS sacharoza w innych badaniach

Melanson i wsp (2008r) wykazali, że nie ma różnic pomiędzy HFCS i sacharozą jeśli chodzi o wpływ na poziom: glukozy, insuliny ,leptyny i greliny w przypadku kobiet. Badania co prawda były krótkoterminowe, ale uczestniczki dostarczały aż 30% energii z wymienionych przed chwilą cukrów rafinowanych. Więcej na ten temat pod linkiem:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17234503