Naturalne sposoby wspomagania leczenia RZS. Cz. I

Reumatoidalne zapalenie stawów (w skrócie RZS) jest przewlekłą chorobą układową o podłożu autoimmunologicznym. Przypadłość ta dotykać może około 1% naszej populacji, a jej konsekwencje bywają niekiedy niezwykle uciążliwe i groźne. W ostatnim czasie jednak coraz więcej mówi się o wspomaganiu leczenia tej choroby poprzez odpowiednie modyfikacje trybu życia obejmujące m.in. zmiany w sposobie odżywiania, przy czym dość obiecujące okazują się wyniki badań, w których potwierdzony został pozytywny wpływ substancji naturalnie występujących w przyrodzie na stan zdrowia osób chorych na RZS.

Przeczytaj koniecznie:

Jedz ryby – ochronisz swoje stawy

 

dieta wegańska – jest to dieta całkowicie wykluczająca spożywanie wszystkich pokarmów pochodzenia zwierzęcego, a w zamian opierająca się tylko na produktach roślinnych. Diety wegańskie są dość wymagające jeśli chodzi o kwestie prawidłowego zbilansowania pod względem odpowiedniej wartości odżywczej i wymagają suplementacji (m.in. witaminą B12), ale ich potencjał prozdrowotny ma szerokie wsparcie w literaturze naukowej, choćby jeśli chodzi o wpływ na kondycję układu krążenia.  Często przedstawiane zalety diet wegańskich to: niska gęstość energetyczna, wysoka zawartość naturalnych antyoksydantów i związków o działaniu przeciwzapalnym, spory udział błonnika, magnezu, potasu, witaminy C i E, folianów, korzystny profil tłuszczowy (choć diety wegańskie wymagają często suplementacji długołańcuchowymi kwasami z rodziny omega 3).

dieta bezglutenowa – ostatnio bardzo popularna, przedstawiana przez mniej fachowe źródła niemal jako remedium na większość współczesnych chorób, gdyż gluten wskazywany bywa jako czynnik pokarmowy o bezwzględnie szkodliwym wpływie na organizm. Jeśli chodzi o fachowe dane, to dieta bezglutenowa rekomendowana jest w przypadkach takich jak celiakia, nieceliakalna nadwrażliwość na gluten (NCGS) oraz alergia na wspomniany składnik. Tym niemniej jednak niektóre dane sugerują, że zasadne może być też wykluczanie glutenu w przypadku wielu innych chorób, w tym przede wszystkim tych o podłożu autoimmunizacyjnym. Póki co nie ma pewności, czy w przypadku tychże przypadłości gluten sam w sobie jest czynnikiem szkodliwym, czy też za jego negatywny wpływ na organizm odpowiada bądź to niezdiagnozowana celiakia bądź niewykryta NCGS.

I tutaj ważna wzmianka: w badaniach naukowych oceniających wpływ diety bezglutenowej na przebieg RZS była ona stosowana w formie… wegańskiej.

Dieta śródziemnomorska a RZS

Potencjał prozdrowotny diety śródziemnomorskiej wspominany jest przy rozmaitych okazjach. Kwestia wpływu realizowania jej założeń na przebieg RZS była w zasadzie pewną zagadką do czasu, aż na pomysł by zweryfikować skuteczność tego sposobu odżywiania w przypadku wspomnianej choroby wpadł dr Sköldstam, który wraz z dwójką innych badaczy przeprowadził dość ciekawy eksperyment. Wspomniane badanie zostało zaplanowane dość rygorystycznie, dlatego też jego wyniki można uznać za całkiem miarodajne.

Autorzy omawianego studium badawczego porównali wpływ stosowania diety śródziemnomorskiej z konsekwencjami stosowania diety kontrolnej w grupie pacjentów ze stwierdzonym RZS. Analizy stanu zdrowia chorych prowadzone były w 3, 6, 12 tygodniu eksperymentu, przy zastosowaniu specjalnych metod pomiarowych (VAS, DAS28, SF-36, HAQ). Na koniec badania okazało się, że w grupie uczestników realizujących założenia diety śródziemnomorskiej uzyskano lepsze rezultaty, tym niemniej jednak wyniki nie powalały na kolana, ale warto o nich wspomnieć. U 15 pacjentów z grupy diety śródziemnomorskiej zaobserwowano umiarkowaną poprawę stanu zdrowia ze zmniejszeniem nasilenia objawów choroby o > 0,6 pkt w skali DAS28. W grupie kontrolnej natomiast zanotowano jedynie u 6 uczestników. Dla odmiany pogorszenie wyników przy wzroście nasilenia objawów choroby o > 0,6 pkt w skali DAS28 zaobserwowano u 2 pacjentów z grupy diety śródziemnomorskiej i 5 z grupy kontrolnej.

Reasumując, dieta śródziemnomorska okazała się ciekawym elementem wspomagania leczenia RZS i warto rozważyć wprowadzenie jej założeń w przypadku wspomnianej choroby.

Dieta wegetariańska a RZS

Na pomysł przeprowadzenia dość ciekawego badania z zastosowaniem diety wegetariańskiej we wspomaganiu leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów wpadł dr Kjeldsen-Kragh. Przeprowadzone przez niego badanie trwało ponad 12 miesięcy i polegało na przydzieleniu pacjentów chorych na RZS albo do diety standardowej, albo do diety wegańskiej. Co istotne, interwencja była poprzedzona krótkotrwałą głodówką, następnie uczestnicy realizowali założenia diety wegańskiej i zarazem bezglutenowej przez okres 3,5 miesiąca, a po tym czasie przeszli na maksymalnie zindywidualizowaną dietę wegetariańską. Był to więc cały protokół żywieniowy, składający się z trzech etapów (głodówka 7 – 10 dni, następnie dieta wegańska bezglutenowa przez okres 3,5 miesiąca, następnie dieta wegetariańska).