Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Forum

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Artykuły
Sklep

Wpływ sauny na poziom cholesterolu

Wpływ sauny na poziom cholesterolu
Na skróty:
 1. Sauna vs cholesterol?
Poziom cholesterolu, a szczególnie jego frakcji LDL pozostaje wg obiegowych opinii głównym „wrogiem” serca i układu krążenia. Nie jest to prawda, choroby sercowo-naczyniowe mają tak złożoną etiologię, iż ryzyka można dopatrywać się w jednoczesnym wystąpieniu kilku-kilkunastu czynników, z których najważniejsze to: „nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, palenie, nadwaga, podwyższone stężenie cholesterolu, obciążający wywiad rodzinny i brak aktywności fizycznej”. [6]

Na ten moment brak jest danych na temat wpływu poziomu cholesterolu na choroby sercowo-naczyniowe. Zdemitologizowano również kwestię spożywania tłuszczy nasyconych i ich wpływu na układ krążenia. Nawet kwestia, czy cholesterol dostarczany z pokarmu ma wpływ na choroby układu krążenia – pozostaje niejasna, brak jest przekonujących badań naukowych, odpowiedniej jakości i przeprowadzonych na odpowiednio dużej liczbie osób. Co prawda, cholesterol dostarczany z pokarmu ma wpływ na ilość cholesterolu całkowitego, ale … w 40 badaniach, obejmujących 361.923 pacjentów, opublikowanych w latach 1979-2013 cholesterol dostarczany z pokarmu nie był powiązany z chorobą naczyń wieńcowych, udarem niedokrwiennym czy udarem krwotocznym. Jednocześnie wraz ze wzrostem frakcji, którą uznaje się za „złą” (LDL) rosła także ilość tej „dobrej” (HDL). Przykładowo: odnotowano ogólny wzrost średnio o 11,2 mg/Dl cholesterolu całkowitego w 17 badaniach, wzrost frakcji LDL średnio o 6,7 mg/Dl (w 14 badaniach), zaś wzrost HDL średnio o 3,2 mg/Dl (w 13 badaniach). [1] Cholesterol dostarczany z pokarmu nie miał wpływu na trójglicerydy oraz frakcję VLDL. W wielu badaniach wysnuwany jest pogląd, iż poziom cholesterolu jest regulowany wewnętrznie, a ten dostarczany z pokarmu ma bardzo mały wpływ na profil lipidowy – ewentualnie tylko pośrednio. [2] Przypomnę tylko, że kofeinę obarczano winą za choroby układu krążenia – co nie tylko obalono, ale … wręcz stwierdzono ochronne działanie umiarkowanego spożywania kawy na układ krążenia (spada ryzyko rozwoju choroby wieńcowej oraz ryzyko śmierci z powodu incydentu krążeniowego) [3] Z tego samego powodu zakazano, np. efedryny, a okazała się niegroźna. Niestety, nie cofnie się czasu i jeden z najlepszych środków do redukcji tkanki tłuszczowej pozostaje w ograniczonej dostępności.

Sauna vs cholesterol?

W badaniu polskich naukowców z 2014 roku [4] wzięło udział 16 mężczyzn w wieku 20-23 lata. Ukończyli oni 10 sesji fińskiej sauny, z częstotliwością co 1-2 dni. Średnia temperatura wynosiła 90±2°C, zaś wilgotność 5-16%. Za każdym razem mężczyźni spędzali w saunie 3 x 15 minut, z przerwą 2 minuty pomiędzy.

Badano

 • masę ciała,
 • tętno,
 • cholesterol całkowity,
 • triacyloglicerole,
 • frakcję LDL,
 • frakcję HDL,

Procent tkanki tłuszczowej pozostał praktycznie identyczny przed i po 10 sesjach sauny, mężczyźni mieli średnio 7,66±2,65 kg tłuszczu przed eksperymentem oraz 7,59±3,14 po jego zakończeniu. Różnica wynosiła 60 g (może to być błąd pomiaru, nawet najlepsze metody, np. DEXA mogą mieć błąd wynoszący 1-3%, typowa metoda BIA może mieć błąd wynoszący 3-5%). Masa ciała przed: 74,69±7,61 kg oraz po 74,76±8,11 kg. Jak widać sauna NIE wpływa na poziom tkanki tłuszczowej, ba, może poważnie zaszkodzić lub zabić osoby otyłe (jest to bardzo ciężka praca dla serca i układu krążenia). Analiza diety pozwala ocenić, iż mężczyźni spożywali zbyt mało protein, dużo węglowodanów oraz tłuszczy.

Dieta

 • 3.412,63 ± 545,79 kcal dziennie,
 • węglowodany 438,73±18,12 g dziennie (5,94±0,28 g na kg m.c.),
 • białko 99,91±2,12 g dziennie (1,34±0,02 g na kg m.c.),
 • tłuszcze 128,91±7,24 g dziennie (1,72±0,06 g kg m.c),

Wyniki

 • frakcja LDL przed: 2,52±0,43 mmol/l,
 • frakcja LDL po: 2,44±0,42 mmol/l,
 • frakcja HDL – nieistotne wahania,
 • trójglicerydy – nieistotne wahania,
 • cholesterol przed: 4,50±0,66 mmol/l,
 • cholesterol po: 4,16±0,54 mmol/l,

Podobne wyniki przyniosło inne badanie, w części prowadzone przez tych samych naukowców [5]. Wnioski końcowe – sauna może mieć wpływ na obniżenie poziomu cholesterolu całkowitego oraz frakcji LDL- pytanie, czy osoby zagrożone, np. chorobami krążenia powinny korzystać z sauny. Moim zdaniem jest to bardzo zły pomysł – ze względu na wymuszoną pracę serca oraz odwodnienie (co pociąga za sobą wzrost hematokrytu). [7] Nie należy również korzystać z sauny fińskiej po treningu, można rozważyć saunę niskich temperatur (np. IR)

Źródła: 1. Am J Clin Nutr. 2015 Aug;102(2):276-94. doi: 10.3945/ajcn.114.100305. Epub 2015 Jun 24. Dietary cholesterol and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26109578 2. Int J Clin Pract Suppl. 2009 Oct;(163):1-8, 28-36. doi: 10.1111/j.1742-1241.2009.02136.x. Dietary cholesterol and the risk of cardiovascular disease in patients: a review of the Harvard Egg Study and other data. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19751443 3. Nutrients. 2013 Sep; 5(9): 3646–3683. Published online 2013 Sep 17. doi: 10.3390/nu5093646 PMCID: PMC3798927 Nutritional Recommendations for Cardiovascular Disease Prevention http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3798927/ 4. “The effect of sauna bathing on lipid profile in young, physically active, male subjects” http://ijomeh.eu/The-effect-of-sauna-bathing-on-lipid-profile-in-young-physically-active-male-subjects,2016,0,2.html 5. “Effect of 30-minute sauna sessions on lipid profile in young women” http://www.medicinasportiva.pl/new/pliki/msp_2014_04_08_Pilch.pdf 6. http://www.imp.lodz.pl/upload/oficyna/artykuly/pdf/full/---2013_3_Czaja-Mitura.pdf 7. „Wpływ zabiegów w saunie fińskiej na obraz białokrwinkowy we krwi młodych aktywnych fizycznie mężczyzn” http://monz.pl/fulltxt.php?ICID=1103946

W artykule mówimy o: Zdrowie