Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Forum

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Artykuły
Sklep

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Kuchnia
Czy sterydy anaboliczno-androgenne niszczą serce?

Czy sterydy anaboliczno-androgenne niszczą serce?

Maciej Sulikowski

Sterydy anaboliczno-androgenne towarzyszą sportowcom pod ponad 60 lat. Wiąże się je z nagłym zgonem sercowym, wywoływaniem zaburzeń rytmu serca (złośliwa arytmia), zawałem serca, przerostem lewej komory serca czy w końcu zmniejszeniem frakcji wyrzutowej, zakrzepicą tętniczą oraz zatorem płucnym [9]. Czy słusznie?

Podpowiedź trenera:

Jeśli nie masz wystarczającej wiedzy - chętnie ułożymy profesjonalny plan za Ciebie. Dołącz do grona 90 000 zadowolonych klientów :)

  • Darmowe konsultacje z doświadczonym dietetykiem i trenerem
  • Ponad 6000 posiłków i 600 ćwiczeń, które możesz dowolnie wymieniać
Sprawdź ofertę

 

Wyniki?

Nie było istotnych różnic pomiędzy mężczyznami rutynowo stosującymi sterydy anaboliczno-androgenne jeśli chodzi o skurczowy i rozkurczowy rozmiar lewej komory serca. Funkcje skurczowe i rozkurczowe były prawidłowe w obu grupach, bez różnic. W badaniach Karila [13] przeprowadzonych na 20 kulturystach stwierdzono korelację ze stosowaniem SAA, a wymiarami lewej komory serca. Masa lewej komory (LVM) wynosiła 274 g u sportowców, zaś tylko 167 g u nieaktywnych fizycznie mężczyzn. Karila wykazał, że im większa jest dawka SAA – tym większe mogą być zmiany w lewej komorze serca. Dodatkowo ocenił, że wpływ stosowania GH (hormonu wzrostu) jest negatywny dla serca. Z kolei Salke [14] ocenił, że grubość tylnej ściany lewej komory serca (LVPWD) oraz grubość przegrody międzykomorowej (IVS) jest taka sama u ciężarowców stosujących sterydy anaboliczno-androgenne jak u osób z grupy nie biorącej SAA. Jednocześnie sportowcy mają grubsze tylne ściany komory serca oraz grubszą przegrodę międzykomorową. Potwierdza to szereg innych badań m.in. „Pogrubienie ścian lewej  komory do wartości 1,9 cm opisywano m.in. u zawodowych kolarzy [3, 11]. Dane zebrane z wielu badań wskazują, że średnia IVS (ang. interventricular septum, czyli grubość przegrody międzykomorowej) u sportowców wynosi 1,04 cm,  natomiast LVPW (grubość ściany tylnej lewej komory serca ang. left ventricular posterior wall) 1,06 cm, czyli odpowiednio o: 14% i 19% więcej niż w dobranej populacji kontrolnej” [15]. W kolejnym badaniu [16] ustalono, iż 100% biorących SAA ma zdecydowanie grubszą ścianę lewej komory serca niż norma (11 mm). Z tym, że atleci nie stosujący SAA także w 43% przypadków wykazywali grubość ścian komory serca większą niż 1.1 cm. Dodatkowo rutynowo wykazuje się przypadki sportowców wytrzymałościowych mających ścianę tylnej lewej komory serca grubszą niż 13 mm [16].

Na koniec – warto zauważyć, że w wielu badaniach stosowano niewielkie dawki SAA – zupełnie inaczej organizm może zareagować na ilości farmakologii typowe dla wyczynowych kulturystów (np. 3-5 gramów SAA tygodniowo). Aby zachować zdrowie z pewnością warto regularnie kontrolować ciśnienie krwi, lipidogram, wykonywać badanie EKG, okresowo zaś echo serca (USG serca). Osoby, które nie miały do tej pory do czynienia ze sportem powinny koniecznie sprawdzić funkcjonowanie układu krążenia pod obciążeniem – czyli EKG wysiłkowe. Koszty tych badań są niewielkie, a zdrowie jest bezcenne.

 


Źródła: Toxicological findings and manner of death in autopsied users of anabolic androgenic steroids http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16137840 2. Sudden or unnatural deaths involving anabolic-androgenic steroids https://newsroom.unsw.edu.au/sites/default/files/documents/Paper%20published%20online%2019%20Feb.pdf 3. Hum Psychopharmacol. 2015 Jul;30(4):225-32. doi: 10.1002/hup.2423. Deaths of individuals aged 16-24 years in the UK after using mephedrone. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26216555 4. “Effects of Five-Year Treatment with Testosterone Undecanoate on Metabolic and Hormonal Parameters in Ageing Men with Metabolic Syndrome” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3945028 5. D'Andrea A, Caso P, Salerno G, et al. Left ventricular early myocardial dysfunction after chronic misuse of anabolic androgenic steroids: a Doppler myocardial and strain imaging analysis. Br J Sports Med. 2007;41:149–55. 6. Hartgens F, Kuipers H. Effects of androgenic-anabolic steroids in athletes. Sports Med. 2004;34:513–54. 7. Hum Psychopharmacol. 2015 Jul;30(4):244-8. doi: 10.1002/hup.2422. Methoxetamine-related deaths in the UK: an overview. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26216557 8. Drug Overdose Now Leading Cause of Injury-Related Deaths http://www.medscape.com/viewarticle/846636 9. Asian J Sports Med. 2013 Mar; 4(1): 10–14. Echocardiographic Findings in Power Athletes Abusing Anabolic Androgenic Steroids http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3685154/ 10. http://www.drugwarfacts.org/cms/Causes_of_Death 11. „Oksykodon — słaby czy silny opioid? Opis przypadku” http://www.opk.viamedica.pl/darmowy_pdf.phtml?indeks=46&indeks_art=274. 12. Med J Aust. 2014 Mar 3;200(4):219-21. Clenbuterol toxicity: a NSW poisons information centre experience http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24580525 13. Karila TA, Karjalainen JE, Mantysaari MJ, et al. Anabolic androgenic steroids produce dose-dependent increase in left ventricular mass in power athletes, and this effect is potentiated by concomitant use of growth hormone. Int J Sports Med. 2003;24:337–43. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12868044 14. Med Sci Sports Exerc. 1985 Dec;17(6):701-4. Left ventricular size and function in body builders using anabolic steroids. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4079743 15. “Echokardiograficzna ocena morfologii oraz funkcji lewej komory u młodych piłkarzy i wyczynowych biegaczy” https://journals.viamedica.pl/folia_cardiologica/article/viewFile/23911/19096 16. Cardiology. 1998 Oct;90(2):145-8. Left ventricular wall thickening does occur i


W artykule mówimy o: Zdrowie

Poprzednia strona 2 / 2