Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Forum

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Artykuły
Sklep

Czy mleczko pszczele zmniejsza negatywny wpływ sterydów?

Czy mleczko pszczele zmniejsza negatywny wpływ sterydów?
Stosowanie sterydów anaboliczno-androgennych (SAA), oprócz tego, że niesie za sobą pewne korzyści, takie jak wzrost siły i masy mięśniowej, związane jest też z pewnymi negatywnymi konsekwencjami. Do niepożądanych skutków wynikających z przyjmowania tego typu środków należy m.in. zmniejszenie lub całkowite zablokowanie endogennej produkcji testosteronu. Istnieją badania, które sugerują, że w pewnym stopniu zaradzić temu może... mleczko pszczele (Royal Jelly).

Kilka słów wstępu

Do napisania niniejszego artykułu zainspirował mnie fakt, że podczas jednego z prowadzonych przez siebie szkoleń zostałem zapytany o substancje mogące zmniejszyć negatywny wpływ dopingu hormonalnego na układ podwzgórze- przysadka- gonady. Co szczególnie intrygujące, pytania dotyczyły nie tyle zabiegów farmakologicznych, a “metod naturalnych”. Podczas dyskusji pojawił się obcy mi temat mleczka pszczelego i jego - podobno - cudownych walorów. Postanowiłem więc zagadnienie to poznać głębiej i tak powstał ten oto artykuł.

Wpływ SAA na produkcję testosteronu

Jedną z najbardziej dotkliwych konsekwencji wynikających z przyjmowania sterydów anaboliczno-androgennych jest zahamowanie endogennej produkcji testosteronu. Skutkiem tego stanu jest nie tylko pogorszenie samopoczucia i spadek libido, ale także utrata ciężko wypracowanych efektów. Co gorsza – zaburzenia hormonalne mogą trwać wiele miesięcy. Osoby stosujące doping przyjmują środki mające na celu zmniejszenie nasilenia negatywnych następstw, wynikających z mechanizmu działania sterydów. Niemniej owe preparaty to także farmaceutyki, a z ich przyjmowaniem również wiąże się ryzyko występowania skutków ubocznych. W kontekście do omówionego tutaj zagadnienia, dość ciekawe okazują się wyniki badań z zastosowaniem mleczka pszczelego.

Interesujące studium badawcze

Do niezwykle intrygujących wniosków skłaniają wyniki eksperymentu przeprowadzonego przez irańskich naukowców. W ramach omawianego badania, autorzy podzielili zwierzęta na 4 grupy, przy czym pierwszej podawano roztwór soli, drugiej – mleczko pszczele, trzeciej – oksymetolon (steryd znany też jako Anadrol), a czwartej – oksymetolon plus mleczko pszczele. Badanie trwało 28 dni. Co się okazało? Otóż autorzy projektu zaobserwowali, że poziom testosteronu w grupie oksymetolonu obniżył się o ponad 28 procent. Nic dziwnego – tak właśnie działają SAA (tutaj supresja byłą niewielka bo i dawka sterydu - mała). We krwi myszy otrzymujących mleczko pszczele, w porównaniu z grupą kontrolną, poziom testosteronu zwiększył się natomiast o 7%. Nie jest to różnica spektakularna. Najciekawsze jednak, okazało się to, że dodatek mleczka pszczelego do oksymetolonu powstrzymał w istotnym stopniu spadek poziomu testosteronu – przy podawaniu obu środków razem poziom T obniżył się jedynie o 6%!

Wnioski

Przytoczone tutaj wyniki wskazują, iż mleczko pszczele zawiera substancje, które mogą zmniejszać negatywny wpływ sterydów (a przynajmniej oksymetolonu), na układ podwzgórze-przysadka-gonady, ograniczając supresję produkcji testosteronu. Wniosek ten mógłby mieć niezwykle doniosłe znaczenie dla osób przyjmujących doping, gdyby nie fakt, że badanie zostało przeprowadzone na myszach. W praktyce więc absolutnie nie ma żadnej pewności, że podobny efekt wystąpić może u ludzi. Z wyciąganiem finalnych wniosków trzeba póki co się wstrzymać w nadziei, iż być może niebawem zostaną przeprowadzone szerzej zakrojone badania.

 

W artykule mówimy o: Zdrowie Men's boost