Indywidualny plan

Dietetyczny

Indywidualny plan

Treningowy

Indywidualny plan

Dieta + Trening

Opieka dietetyka i trenera Już od

Plan dieta + trening 29,99 zł/mies.

Opieka dietetyka Już od

Plan dietetyczny 26,66 zł/mies.

Opieka trenera Już od

Plan treningowy 23,33 zł/mies.

Plany dieta i trening
{{$parent.show_arts ? 'Artykuły' : 'Baza wiedzy'}}
Sklep

Arsen, rtęć, palenie węglem i nowotwory

Arsen, rtęć, palenie węglem i nowotwory
Arsen jest powszechnie występującym pierwiastkiem, domieszki spotyka się np. w herbacie zielonej i czarnej (z upraw pochodzących ze skażonych rejonów), często zawierają go ryby, owoce, morza i glony.

Arsen jest toksyną dla środowiska i znanym czynnikiem rakotwórczym, który jest wszechobecny w wodzie, węglu, powietrzu, glebie i żywności. Chroniczne narażenie na arsen nadal stanowi poważny problem zdrowia publicznego na całym świecie, dotykając setki milionów ludzi. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia arsenu może wynikać z picia skażonej wody i palenie węgla zawierającego arsen.

Na podstawie normy bezpieczeństwa Agencji Ochrony Środowiska (EPA) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynoszącej 10 μg na L, około 200 milionów ludzi w ponad 21 krajach jest zagrożonych kontaktem z arsenem w wodzie pitnej. Arsen wykazuje działanie rakotwórcze, genotoksyczne oraz neurotoksyczne.

Jakie są pozostałe źródła arsenu?

Chociaż większość badań dotyczy arsenu w wodzie pitnej, narażenie przez powietrze i żywność skażone arsenem spowodowane spalaniem węgla w niewentylowanych piecach w pomieszczeniach pozostaje poważnym problemem dla zdrowia publicznego w chińskich prowincjach Guizhou i Shanxi, gdzie stężenie arsenu w niektórych rodzajach węgla sięga 100–9600 mg na kg i zagraża ponad 330 000 osób.

Badanie naukowe

Objęło łącznie 172 osoby z obszaru narażonego na zatrucie arsenem, pochodzącym ze spalania węgla. Ustalono stężenia 18 pierwiastków śladowych we włosach i sześć wskaźników funkcji wątroby we krwi, a także przeanalizowano powiązania i ryzyko pierwiastków śladowych związane z uszkodzeniem skóry i wątroby.

Co ustalono?

Spadek stężenia selenu u danej osoby zwiększał ponad 8-krotnie ryzyko uszkodzenia skóry i prawie dwukrotnie uszkodzenia wątroby spowodowane arsenem.

Wzrost stężeń aluminium i wanadu zwiększały nieznacznie ryzyko uszkodzenia skóry i ponad 13-krotnie ryzyko uszkodzenia wątroby.

Według naukowców stężenia selenu i aluminium mogą być markerami diagnostycznymi dla uszkodzenia skóry wywołanego arsenem, a selen dla uszkodzeń wątroby.

"Polska węglem stoi"

O ironio, w XXI wieku nadal wiele osób sądzi, iż Polska powinna wydobywać węgiel i korzystać z elektrowni węglowych. Naukowcy twierdzą, że 1,37 miliona przypadków zachorowań na raka płuc będzie związane z elektrowniami węglowymi w 2025 roku.

Węgiel przynosi nam skażenie w postaci rtęci, straszliwej trucizny występującej powszechnie w wielu gatunkach ryb. Głównym źródłem rtęci jest spalanie produktów ropy naftowej i węgla, w sąsiedztwie elektrowni węglowej identyfikowano 400 g rtęci na hektar.

Okazuje się, że spalanie węgla może skazić środowisko (wodę, glebę, pokarm), nie tylko rtęcią, ale również rakotwórczym arsenem. Należy dobrze przemyśleć palenie w klasycznych piecach, bo takie postępowanie może mieć związek ze znaczącym skróceniem życia właściciela pieca, jak i osób z jego otoczenia.

Źródła: Hu Y. i in. Associations between and risks of trace elements related to skin and liver damage induced by arsenic from coal burning

Treści prezentowane na naszej stronie mają charakter edukacyjny i informacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby były one merytorycznie poprawne. Pamiętaj jednak, że nie zastąpią one indywidualnej konsultacji ze specjalistą, która jest dostosowana do Twojej konkretnej sytuacji.