Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Forum

Stworzymy dla Ciebie

Indywidualny plan Dietetyczny

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz nowy

Kalkulator kalorii

Wypróbuj go
Artykuły
Sklep

Czy trening aerobowy przy niedoczynności tarczycy ma sens?

Czy trening aerobowy przy niedoczynności tarczycy ma sens?
Wiele kobiet używa argumentu „niedoczynności” jako uzasadnienia dla posiadania solidnej, nadmiarowej warstwy tłuszczu. W 95% przypadków jest to jednak otyłość prosta, wynikająca z obżarstwa, a nie z uwarunkowań genetycznych czy zaburzeń hormonalnych.

Niedoczynność tarczycy wcale nie jest często spotykana, utajoną postać ma ok. 6% populacji, progresja do jawnej niedoczynności następuje u 5-15% z nich. Według badań na grupie ponad 90 tys. osób w Norwegii częstość rozpoznanej wcześniej nadczynności tarczycy wynosiła 2,5% u kobiet i 0,6% u mężczyzn, niedoczynność tarczycy dotyczyła odpowiednio 4,8% kobiet i 0,9% mężczyzn, a wole pojawiło się u 2,9% kobiet i 0,4% mężczyzn. 

Badanie naukowe

Celem badania była ocena jakości życia kobiet z subkliniczną niedoczynnością tarczycy po 16 tygodniach treningu wytrzymałościowego. Kryteriami włączenia do grupy subklinicznej niedoczynności tarczycy były: wykazanie TSH w surowicy powyżej przyjętej górnej granicy referencyjnej (4,94 mIU/L) oraz poziomu T4 (tyroksyny) w zakresie referencyjnym (od 0,70 do 1,48 ng/dl).

Trening składał się z 60 minut ćwiczeń aerobowych (rower i bieżnia), był prowadzony trzy razy w tygodniu, przez 16 tygodni. Każda sesja ćwiczeń aerobowych składała się z 60 minut, podzielonych na cztery fazy: rozgrzewka (5 minut), praca na ergometrze rowerowym (25 minut), praca na bieżni (25 minut) i schładzanie (5 minut). Trening był ustalany indywidualnie na podstawie wysiłkowego testu krążeniowo-oddechowego oraz tętna maksymalnego oszacowanego według wieku (HRmax = 220 - wiek). Intensywność treningu była ustalona pomiędzy 65 a 75% tętna maksymalnego. Na bieżni badani mogli iść poziomo, maszerować pod kątem lub biegać. Jakość życia oceniano za pomocą kwestionariusza na początku i po czterech miesiącach treningu.

Wyniki badania

Wyjściowo kobiety z niedoczynnością tarczycy miały gorszą wydolność, w porównaniu do grupy pań, których tarczyca funkcjonowała normalnie.

4 miesiące treningu poprawiły wydolność funkcjonalną, ogólny stan zdrowia, aspekty emocjonalne, mentalną i fizyczną składową jakości życia u kobiet z niedoczynnością tarczycy, podczas gdy w grupie kontrolnej nie odnotowano zmian.

Wniosek

16 tygodni treningu aerobowego ma wyraźny wpływ na jakość życia kobiet z niedoczynnością tarczycy.

Komentarz

Jeszcze lepsze efekty moim zdaniem przyniosłoby połączenie treningu wytrzymałościowego z siłowym. Mimo wszystko aeroby nie są kompletnym narzędziem np. nie rozbudowują masy mięśniowej, a ta jest krytycznie ważna np. dla redukcji tkanki tłuszczowej. Ponadto niedoczynność można względnie prosto kontrolować stosując T4 i T3 wg wskazań lekarza oraz wykonując regularne badania.

Źródła: Francisco Zacaron Werneck i in. Exercise training improves quality of life in women with subclinical hypothyroidism: a randomized clinical trial T Bjoro i in. Prevalence of thyroid disease, thyroid dysfunction and thyroid peroxidase antibodies in a large, unselected population. The Health Study of Nord-Trondelag (HUNT) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11078988/

W artykule mówimy o: Zdrowie Trening