Co zwiększa zapotrzebowanie na wodę?

Odpowiednio wysokie spożycie płynów jest niezbędnym elementem pozwalającym na utrzymanie wysokiej sprawności fizycznej, psychicznej i umożliwiającym zachowanie zdrowia. Świadomość dotycząca konieczności regularnego nawadniania organizmu ma dziś charakter powszechny, niemniej jednak na temat tego ile wody pić należy i jakie czynniki zwiększają zapotrzebowanie na płyny krąży wiele sprzecznych teorii.

Przeczytaj koniecznie:

Woda źródlana „kałużanka”…


Ile wody potrzebuje ludzki organizm?

Jak powszechnie wiadomo, nasz organizm głównie składa się z wody, bezustannie ją wydala (z potem, z moczem i przez drogi oddechowe),  i wymaga ciągłego jej dowozu. Już stosunkowo niewielkie odwodnienie może prowadzić do pogorszenia samopoczucia, obniżenia zdolności wysiłkowych i nieprzyjemnych symptomów takich jak bóle głowy. Głęboki deficyt wody stanowi już zagrożenie dla zdrowia i życia. Niestety trudno jest wyznaczyć precyzyjnie optymalne dzienne spożycie płynów, gdyż jest to kwestia wysoce indywidualna uzależniona od wielu czynników takich chociażby jak podaż energii i aktywność fizyczna, a także: masa i skład ciała, temperatura otoczenia, natężenie stresu i kilka innych czynników.

Pewne ustalenia jednak poczyniono

I tak oto szacuje się, że przeciętne dobowe zapotrzebowanie na płyny wynosi około 30 – 40ml wody na każdy kilogram masy ciała. Zalecenie to  dotyczy jednak raczej osób dorosłych o przeciętnej aktywności fizycznej i prawidłowej masie ciała. W przypadku sportowców i osób aktywnych fizycznie potrzeby ustrojowe są zwiększone i to niekiedy drastycznie. W skrajnych wypadkach, w czasie trwania wysiłku straty płynów mogą wynosić bowiem nawet 3 litry na godzinę (są to jednak przykłady ekstremalne).

Precyzyjne zalecenia

Najbardziej sensowne wydaje się przeliczanie zapotrzebowania na płyny na podstawie ilości dostarczanej energii. W przypadku osób aktywnych fizycznie dość dobrze sprawdzi się zasada, zgodnie z którą należy przyjąć 1 ml wody na każdą spożytą kilokalorię bądź też jeszcze lepiej – na każdą spaloną kilokalorię (to zalecenie sprawdzi się u osób będących w stanie deficytu energetycznego, trenujących w celu utraty tkanki tłuszczowej). W dni treningowe zaleca się dostarczyć dodatkowo od 400 do 600ml wody w ciągu dwóch godzin przed wysiłkiem, następnie w trakcie jego trwania co 15 – 25min kolejne 150 – 350ml. Dodatkowo po zakończeniu wysiłku w ciągu kolejnych dwóch godzin należy przyjąć od 900  do 1350ml płynów na każdy kilogram utraconej masy ciała.

Czynniki zwiększające zapotrzebowanie na wodę

Wiemy już, że dzienne zapotrzebowanie na płyny jest zmienne i uzależnione od parametrów takich jak masa i skład ciała oraz – aktywność fizyczna. Warto mieć jednak na uwadze, że nie są to jedyne czynniki oddziałujące na dobowy bilans płynów. W grę wchodzą także inne aspekty, z których najważniejsze to: