Indywidualny plan

Dietetyczny

Indywidualny plan

Treningowy

Indywidualny plan

Dieta + Trening

Opieka dietetyka i trenera Już od

Plan dieta + trening 29,99 zł/mies.

Opieka dietetyka Już od

Plan dietetyczny 26,66 zł/mies.

Opieka trenera Już od

Plan treningowy 23,33 zł/mies.

Plany dieta i trening
{{$parent.show_arts ? 'Artykuły' : 'Baza wiedzy'}}
Sklep

Niewystarczająca aktywność fizyczna przyczyną śmierci!

Niewystarczająca aktywność fizyczna przyczyną śmierci!
Na łamach „Lancet” pojawiło się ciekawe opracowanie. Naukowcy podjęli się oszacowania liczby zgonów powiązanych z nieaktywnością fizyczną. Doszli do wniosku, że unikanie ruchu wywołuje średnio 6% przypadków choroby niedokrwiennej serca, w tym od 3,2% w Azji Południowo-Wschodniej do 7,8% we wschodnim regionie Morza Śródziemnego. Z tego wynika, że nieaktywność fizyczna powoduje 3,42 mln przypadków choroby wieńcowej.

Co powoduje nieaktywność fizyczna?

Wiemy, iż choroby sercowo-naczyniowe (choroba wieńcowa serca, choroba naczyń mózgowych, choroba tętnic obwodowych itd.), obecnie eliminują 18 milionów ludzi. Z tego wynika, iż co piąty przypadek choroby sercowo-naczyniowej jest związany z nieaktywnością fizyczną.

Unikanie aktywności fizycznej wywołało:

  • 7% przypadków cukrzycy typu 2,
  • 10% przypadków raka piersi,
  • 10% przypadków raka okrężnicy.

Niewystarczająca aktywność fizyczna spowodowała 9% przedwczesnych zgonów, czyli zabiła 5,3 mln osób z 57 milionów, które zmarły w 2008 r. na całym świecie.

Gdyby zmniejszyć nieaktywność fizyczną:

  • o 10% – uniknięto by 533 tys. zgonów,
  • o 25% – uniknięto by 1,3 mln zgonów.

Dla porównania, w innych badaniach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych oszacowano, że osoby nieaktywne, zyskałyby od 1,3 do 3,7 roku życia, licząc od momentu przekroczenia wieku 50 lat. Wśród mieszkańców Azji Wschodniej zyski są większe i oszacowano je od 2,6 roku do 4,2 roku życia w porównaniu z osobami nieaktywnymi.

Inne badania

W latach 2003-2006 uczestnicy NHANES w wieku 6 lat lub starsi byli proszeni o noszenie akcelerometru przez 7 dni. Naukowcy pobrali dane dotyczące 4840 z 6355 dorosłych w wieku od 40 do 85 lat lub starszych.

Wyniki

Zwiększenie aktywności fizycznej (średniej lub wyższej intensywności) o 10, 20 lub 30 minut dziennie wiązało się odpowiednio z 6,9%, 13,0% i 16,9% spadkiem liczby zgonów rocznie wśród dorosłych mieszkańców USA. Dodanie 10 minut aktywności dziennie zmniejszało liczbę zgonów o ponad 111 tysięcy rocznie. Większe korzyści płynęły ze zwiększenia aktywności fizycznej o 20 minut dziennie (ponad 209 tysięcy zgonów mniej) i o ponad 30 minut dziennie (ponad 272 tysiące zgonów mniej).

Aby mieć punkt odniesienia, zacytuję dane CDC: „W 2021 roku w Stanach Zjednoczonych doszło do około 3 458 697 zgonów”. Tylko należy wziąć pod uwagę, że są to wszystkie śmierci, nie tylko osób dorosłych. Poza tym dane NHANES dotyczą okresu, w którym w USA umierało ok. 2,4 mln ludzi rocznie (czyli nawet milion ludzi mniej, niż obecnie). W 2022 r. zyski z dodatkowej aktywności fizycznej mogłyby przełożyć się nie na 272 tysiące śmierci mniej, tylko na ~387 tysięcy zgonów mniej. A to już naprawdę dużo, to tak jakby wymarło sporej wielkości miasto w Polsce.

Zwiększenie ilości aktywności o 10 minut dziennie wiązało się z zapobieganiem 8,0% całkowitej liczby zgonów rocznie wśród mężczyzn, 5,9% wśród kobiet, 4,8% wśród Amerykanów pochodzenia meksykańskiego, o 6,1% wśród osób rasy czarnej niebędących Latynosami i o 7,3% wśród rasy białej.

Podsumowanie

Naukowcy oszacowali, że można by zapobiec około 110 000 zgonów rocznie, gdyby dorośli Amerykanie w wieku od 40 do 85 lat lub starsi zwiększyli swoją aktywność fizyczną o niewielką wartość (tj. 10 minut dziennie). Podobne korzyści zaobserwowano w przypadku mężczyzn i kobiet oraz dorosłych Amerykanów rasy meksykańskiej, rasy czarnej i rasy białej niebędącej Latynosami.

Źródła: I-Min Lee i in. Impact of Physical Inactivity on the World’s Major Non-Communicable Diseases https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3645500/  https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7117e1.htm Pedro F. Saint-Maurice i in. Estimated Number of Deaths Prevented Through Increased Physical Activity Among US Adults https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2788473

Treści prezentowane na naszej stronie mają charakter edukacyjny i informacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby były one merytorycznie poprawne. Pamiętaj jednak, że nie zastąpią one indywidualnej konsultacji ze specjalistą, która jest dostosowana do Twojej konkretnej sytuacji.